Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Społeczne badania ankietowe GUS w 2019 roku

2019-02-05

Zmiany zachodzące w społeczeństwie wymagają realizacji stałych badań, z wyników których korzysta całe społeczeństwo. W tym celu statystyka publiczna Głównego Urzędu Statystycznego od lat prowadzi ankietowe badania gospodarstw domowych, w tym także w województwie podlaskim. Zachęcamy do udziału w badaniach, ale także do zapoznania się z informacjami na ich temat – uzyskanie kompletnych danych pozwoli bowiem na opracowanie pełnych i rzetelnych informacji m.in. o warunkach życia ludności w województwie podlaskim, a także w poszczególnych gminach.

Badania ankietowe prowadzone przez GUS są badaniami reprezentatywnymi, a więc są nimi objęte wylosowane gospodarstwa domowe reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badan były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących odpowiedzi.  

 

Na terenie województwa podlaskiego badania wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych gospodarstwach domowych.

 

Szczegóły dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych, w tym również wzory legitymacji ankieterów oraz formularzy badań można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego http://form.stat.gov.pl/badaniaankietowe/2019/index.htm.

 

Tożsamość teleankietera i ankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8.00-18.00).

Źródło: US Białystok, oprac. UM