Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Program odnowy wsi województwa podlaskiego

2019-02-22

Burmistrz Choroszczy informuje sołtysów oraz rady sołeckie, iż istnieje możliwość udzielenia pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. Na wnioski sołectw dotyczące zapotrzebowania Urząd Miejski w Choroszczy czeka do 4 marca br.

„Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” przewiduje wsparcie finansowe na następujące zadania tj.:

 

1) działania zwiększające aktywność osób starszych poprzez np. wyposażenie obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne, służące użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych (np. stoły, krzesła, nagłośnienie);

 

2) zakupy towarów służących poprawie bezpieczeństwa, ochronie zdrowia i życia osób starszych (np. systemy powiadamiania sos, defibrylatory AED, itp.);

 

3) zakupy towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej i/lub tradycyjnych zawodów (np. instrumenty dla zespołów folklorystycznych czy tradycyjne stroje lub ich elementy).

 

Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 15 tys. zł., a wkład własny musi wynieść nie mniej niż 50% kosztów całego zadania.

 

Nawiązując do powyższego, po zapoznaniu się przez sołectwa z Regulaminem udzielenia pomocy finansowej, zapraszamy Sołtysów do złożenia wniosków/podań stwierdzających potrzebę realizacji przez gminę zgłaszanego zadania.

 

Wnioski/podania należy składać w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy do dnia 4 marca 2019 r. do godz. 13.00. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrzone.