Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Promuj swoje produkty w Programie AGRO POLSKA!

2019-02-19

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego informuje, że Międzynarodowe Targi Rzeszowskie ogłosiły kolejną — XXVI edycję Ogólnopolskiego Programu Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA. Inicjatywa, objęta honorowym patronatem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skierowana jest do firm sektora spożywczego i dostarcza narzędzi marketingu i reklamy na dwóch poziomach: wojewódzkim i ogólnopolskim.

Zanim nastąpi etap ogólnopolski, Burmistrz Choroszczy zaprasza producentów, firmy i organizacje gminne sektora spożywczego do zgłaszania swoich kandydatur, które zasługują na posługiwanie się godłem promocyjnym Agro Polska, które następnie będą nominowane do poziomu regionalnego i ogólnopolskiego.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jednocześnie informuje, że zgodnie z regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej: www.agropolska.eu, nominacja na poziomie regionalnym jest nieodpłatna; producent ponosi koszty w kwocie 1 400-2 900 zł wyłącznie, jeśli zdecyduje się wziąć udział w konkursie na poziomie ogólnopolskim (zróżnicowanie stawek wynika z wielkości zatrudnienia w firmie oraz zależy od ilości zgłaszanych produktów).

 

W związku z powyższym, Burmistrz Choroszczy zwraca się do producentów, firm i organizacji gminnych sektora spożywczego z prośbą o zgłaszanie propozycji w terminie do 26 lutego 2019 roku.

 

Zgłoszeń można dokonywać:

- osobiście – w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2), pok. nr 10;

- telefonicznie: 85 713 22 05;

- e-mailowo: hciereszko@choroszcz.pl

 

Program AGRO POLSKA

Ogólnopolski Program Promocji Polskich Produktów AGRO POLSKA to program, którego zadaniem jest wyłonienie wysokiej jakości produktów branży rolno-spożywczej i oznaczenie Godłem AGRO POLSKA — prestiżowym symbolem gospodarczym będącym skutecznym narzędziem promocji, umacniania pozycji rynkowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku produktów. Organizatorem i administratorem Godła Promocyjnego AGRO POLSKA jest firma MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie.

 

Podstawowymi celami Programu są:

- wyróżnienie i promocja wysokiej jakości produktów spożywczych odznaczających się tradycyjną metodą wytwarzania, szczególnymi walorami jakościowymi, smakowymi, zapachowymi i ekologicznymi, estetycznie opakowanych, wytworzonych przez podmioty mające swe zakłady na terenie Polski, które ze względu na dostępność, oryginalność i popularność wśród konsumentów reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Program ma doprowadzić do powstania rynku produktów o wysokiej jakości i wyjątkowości, oferowanych przez producentów działających na terenie Polski, oraz kreować pozytywny wizerunek w świadomości klientów;

 

- promocja oryginalnych i nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego, upowszechnianie wysokiej jakości maszyn do przetwórstwa spożywczego, nowatorskich technologii produkcji rolnej i spożywczej, dających produkty o wysokich właściwościach uwzględniających standardy ekologiczne;

 

- promocja przedsiębiorczości w zakresie produkcji rolnej i spożywczej, w tym organizacji dystrybucji i sprzedaży;

 

- propagowanie działań kreujących pozytywny wizerunek produktów rolno-spożywczych wytworzonych w Polsce celem zwiększenia zainteresowania odbiorców i kontrahentów oferowanymi artykułami, jak również ułatwienie wyboru towarów wysokiej jakości o przystępnych cenach. Utrwalanie i pogłębianie lojalności konsumentów do produktów wyprodukowanych w Polsce;

 

- promowanie w kraju i za granicą wyróżnionych produktów rolnych i spożywczych dzięki trwałemu i korzystnemu oznaczeniu ich Godłem AGRO POLSKA, AGRO POLAND – EURO QUALITY, ECO AGRO POLAND.

 

Program obejmuje polskie firmy i ich produkty branży rolno-spożywczej, dostarczając im skutecznych narzędzi marketingu i reklamy na dwóch poziomach organizacyjnych: wojewódzkim i ogólnopolskim.

 

Na poziomie wojewódzkim jest to wyróżnienie w formie Nominacji Marszałka Województwa, bardzo cenionej przez przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. Nominacja poprzedzona jest zwykle weryfikacją tego rynku przez właściwe wydziały Urzędów Marszałkowskich w Polsce.

 

Na poziomie krajowym, Nominaci poddają swoje wyroby ocenie niezależnej komisji ekspertów branżowych, która wyłania laureatów programu. Laureaci posiadający certyfikat ekologii otrzymują prawo do używania dodatkowego znaku ECO AGRO POLAND, a firmy wytwarzające wysokiej jakości produkty przeznaczone na eksport, mogą posługiwać się godłem AGRO POLAND – EURO QUALITY. W obu przypadkach firmy są równocześnie uprawnione do posługiwania się znakiem AGRO POLSKA.

 

Dotychczas przeprowadzono 25 edycji AGRO POLSKA, w których wzięło udział kilkaset przedsiębiorstw i ponad tysiąc produktów. W poprzedniej edycji wyróżnionych zostało około 400 wyrobów produkowanych przez 40 przedsiębiorców.

 

Wyroby wyróżnione w AGRO POLSKA są synonimem wysokiej jakości i z powodzeniem konkurują z produktami zagranicznymi tego samego rodzaju uzyskując opinię zdrowych, ekologicznych i o wysokich walorach odżywczych i smakowych. Organizator dokłada wszelkich starań by poprzez promocję Laureatów, zachęcać jednocześnie do wspierania dobrych polskich przedsiębiorstw i kupowania produktów oznaczonych Godłem Promocyjnym AGRO POLSKA.

 

Więcej informacji oraz lista laureatów dostępne są na stronie www.agropolska.eu; można je także otzrymać pod nr. tel. 17 862 61 69 lub pod adresem e-mail: biuro@agropolska.eu.