Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Twój e-PIT jest już dostępny! Rozliczenie nigdy nie było tak proste!

2019-02-18

Informujemy, że od piątku 15 lutego na Portalu Podatkowym www.podatki.gov.pl czekają gotowe zeznania podatkowe tych podatników, którzy w bieżącym roku rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. „Twój e-PIT” to rewolucja podatkowa, ponieważ po raz pierwszy to urzędy skarbowe przygotowały nasze zeznania podatkowe.

„Twój e-PIT” to usługa wspierająca podatnika w wypełnianiu obowiązków podatkowych przez wykorzystanie danych, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i bez konieczności ich ponownego podawania przez podatnika. Podniesie to jakość świadczonych usług i obsługi klienta. Podatnik oszczędzi czas i łatwiej rozliczy ulgi. Skorzystanie z tej usługi to konkretne korzyści: oszczędność czasu, gwarancja bezpieczeństwa i brak ryzyka spóźnienia się z rozliczeniem. To administracja skarbowa przejmuje ciężar odpowiedzialności za zeznanie podatkowe przygotowane przez system.

 

Twój e-PIT podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38 został przygotowany automatycznie. Podatnik, który chce skorzystać z tego ułatwienia, nie musi składać żadnego wniosku w tej sprawie. Wystarczy wejść na Portal Podatkowy www.podatki.gov.pl i zalogować się do Twojego e-PITa używając profilu zaufanego (osoby, które taki profil posiadają) lub wpisując swoje dane autoryzacyjne, czyli:

- PESEL lub NIP,

- datę urodzenia,

- przychód za 2017 r. (kwota, którą wskazaliśmy w PIT za 2017 r. w jednej ze wskazanych pozycji),

- przychód za 2018 r. (kwota, którą znajdziemy w informacji PIT-11 od jednego z naszych pracodawców za 2018 r. we wskazanej pozycji).

 

Po zalogowaniu się, zobaczymy nasze rozliczenie przygotowane przez urząd skarbowy. Na ekranie głównym możemy wybrać opcję, że chcemy rozliczyć się z małżonkiem. Wtedy system poprosi nas o podanie podobnych danych autoryzacyjnych małżonka. Po przejściu tej weryfikacji otrzymamy gotowe rozliczenie wspólne.

 

W naszym zeznaniu urząd skarbowy uwzględnił informacje od naszych pracodawców, którzy do końca stycznia przesłali do urzędów dokumenty: PIT-8C, PIT-R, PIT-40A, PIT-11 oraz PIT-11A z informacjami o osiągniętych przez nas dochodach. To wygodne rozwiązanie, szczególnie dla tych podatników, którzy mają kilku pracodawców.

 

Ponadto, urząd skarbowy w przygotowanym zeznaniu uwzględnił także ulgę na dziecko, które urodziło się przed 2018 r. Informacja o takim odliczeniu była we wcześniejszych zeznaniach i urząd wie o tej uldze. W gotowym zeznaniu będziemy jednak mogli dodać samodzielnie informację o innych ulgach np. o uldze na dziecko, które urodziło się w 2018 r., uldze dla krwiodawców itp. Po dodaniu tych informacji, system uwzględni je w naszym rozliczeniu.

 

W ramach usługi Twój e-PIT, przygotowując zeznanie podatnika, urząd skarbowy automatycznie wpisał tam organizację pożytku publicznego, której podatnik przekazał 1% swojego podatku rok wcześniej. Jeżeli w tym roku chcemy przekazać 1% na inną organizację pożytku publicznego, to po prostu zaznaczamy opcję „Zmieniam organizację” i wybieramy nową. Więcej informacji o przekazywaniu 1% na rzecz OPP można znaleźć w informacjiJak przekazać 1 proc. podatku w usłudze Twój e-PIT?”.

 

Po zalogowaniu się i zweryfikowaniu naszego zeznania, możemy:

- zaakceptować gotowe zeznanie bez zmian,

- poprawić zeznanie (np. zmienić organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku),

- uzupełnić zeznanie o dane, których nie posiada urząd skarbowy (np. dodatkowe ulgi i odliczenia).

 

Jeżeli podatnik nic nie zrobi z zeznaniem PIT przygotowanym przez urząd skarbowy i nie rozliczy się samodzielnie, to 30 kwietnia 2019 r. Twój e-PIT zostanie uznany za złożony i za zaakceptowany.

 

Jak wspomniano wyżej, w tym roku nowa usługa Twój e-PIT jest propozycją dla podatników składających PIT-37 i PIT-38. To najliczniejsza grupa, ponieważ PIT-37 jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym. Co roku w województwie podlaskim do urzędów skarbowych wpływa ok. 350 tys. takich zeznań, w których rozlicza się blisko 500 tys. mieszkańców województwa (na jednym PIT-37 rozliczają się często obydwoje małżonków).

 

Natomiast od przyszłego roku, czyli od rozliczeń za 2019 r. usługa będzie rozszerzona na podatników składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. W bieżącym roku, te PIT-y podatnicy muszą jeszcze przygotować samodzielnie.

 

Twój e-PIT – najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć

1.     Czy skorzystanie z usługi Twój e-PIT będzie obowiązkowe?

Nie. Podatnik samodzielnie wybierze, czy chce skorzystać z usługi e-PIT sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe.

 

2.     Czy korzystając z usługi można liczyć na szybszy zwrot podatku?

Termin zwrotu nadpłaty podatku, wynikający ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni, o ile zeznanie zostanie złożone drogą elektroniczną. Nie oznacza to jednak, że podatnicy będą oczekiwali na zwrot nadpłaty podatku aż 45 dni. To termin maksymalny – urzędy skarbowe będą się starały, aby podatnicy którzy złożą zeznanie podatkowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej otrzymali zwrot nadpłaty podatku jak najszybciej.

 

3.     Jak wygląda zapłata podatku wynikającego z zeznania przygotowanego przez KAS w ramach usługi e-PIT?

Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT, ani nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. W sytuacji, gdy z zeznania przygotowanego w usłudze Twój e-PIT będzie wynikała kwota podatku do zapłaty, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał 7 dni na zapłatę podatku – termin ten będzie liczony od dnia otrzymania informacji z urzędu. Za okres od 1 maja do upływu 7-dniowego terminu, podatnikowi nie będą naliczane odsetki za zwłokę w zapłacie podatku.

 

KAS/UM