Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Konsultacje projektów uchwał

2019-02-13

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji poniższych projektów uchwał.

Konsultacje dotyczą następujacych projektów uchwał:


1) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;

 

2) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia podziału miasta Choroszcz na jednostki pomocnicze;

 

3) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2019r.

 

 BURMISTRZ CHOROSZCZY

 ZAPRASZA DO KONSULTACJI ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

działające na terenie Gminy Choroszcz

 

 Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

 

13-19 lutego 2019 r.

 

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

 

Ogłoszenie o konsultacjach.pdf

 

Uchwała.V.2019.Inicjatywa uchwałodawcza.pdf

 

Uchwała.V.2019.konsultacje w sprawie osiedli.pdf

 

Uchwała.V.2019.program opieki nad zwierzętami.pdf