Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

34 tys. zł na własny biznes – zafunduj sobie „Nowy Początek”!

2019-02-12

Projekt „Nowy Początek” to oferta współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ukierunkowana jest ona na aktywizację zawodową mieszkańców subregionu białostockiego, w tym mieszkańców gminy Choroszcz poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości do 34 tys. zł. Wsparcie owo przeznaczone może być na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a także wsparcie szkoleniowe i doradcze. Nabór trwa do 15 lutego br.

 

 

Dzięki projektowi „Nowy Początek” jest szansa na otrzymanie wysokiego dofinansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Kilkadziesiąt osób otrzyma też pomoc finansową i doradczą w początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu.

 

Kto może dostać wsparcie? Wsparcie kierowane jest do osób:

- powyżej 50. roku życia;

- zarówno do kobiet, jak i mężczyzn;

- pozostających bez zatrudnienia – osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych;

- posiadających wykształcenie maksymalnie średnie;

- zamieszkujących na terenie gmin subregionu białostockiego: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów, Miasto Białystok, Juchnowiec Kościelny;

- które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

 

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

- do projektu zostanie przyjętych 40 osób, dla których przeprowadzone zostanie szkolenie „ABC przedsiębiorczości";

- 36 osób, które przedstawią pomysł na prowadzenie działalności gospodarczej, który – w ocenie Komisji Oceny Wniosków – będzie dawał szansę na sukces, otrzyma bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 23 000,00 zł na wydatki inwestycyjne (zakup maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych);

- dla każdej z 36 osób przewidziano bezzwrotne wsparcie finansowe na pokrycie obligatoryjnych opłat w początkowym okresie prowadzenia działalności, w wysokości:

* 1 400,00 zł – przez 6 miesięcy,

8 470,00 zł – przez kolejne 6 miesięcy;

- wsparcie doradcze w postaci konsultacji ze specjalistą w zakresie pojawiających się problemów w trakcie prowadzenia nowego mikroprzedsiębiorstwa;

- forum wymiany doświadczeń – polegające na wzajemnym wsparciu, synergii nowych działalności gospodarczych.

 

Projekt „Nowy Początek" jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmami Intacto Grzegorz Anyszko oraz Open Education Group, w ramach Osi Priorytetowej II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.3 Wspieranie powstania i rozwoju podmiotów gospodarczych. Jego celem jest stworzenie od stycznia 2019 do maja 2020 sprzyjających warunków umożliwiających otwarcie działalności gospodarczej przez 36 osób, z terenów subregionu białostockiego województwo podlaskiego.

 

Uczestnicy, którzy wezmą udział w  projekcie będą zobowiązani do prowadzenia własnych działalności gospodarczych przez okres 12 miesięcy, jednak przy wsparciu oferowanym przez „Nowy Początek” z pewnością będą kontynuowali swoją przygodę z biznesem.

 

Formularze rekrutacyjne są dostępne na stronie www.intactoprojekt.pl.

 

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z organizatorami w następujący sposób:

tel. 504 213 315 
e-mail: biuro@intactoprojekt.pl

www.intactoprojekt.pl

Biuro projektu:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Jagienki 4
15-480 Białystok.