Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Podlaska Marka Roku – zaproszenie do zgłaszania kandydatów

2019-01-11

Marszałek Województwa Podlaskiego serdecznie zaprasza do udziału i zgłaszania kandydatur w Plebiscycie Podlaska Marka Roku. Nabór trwa do 22 stycznia.

Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach: Produkt, Inwestycja, Odkrycie, Wydarzenie, Kultura, Społeczeństwo.

 

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów, przede wszystkim w kategorii SPOŁECZEŃSTWO. Ponadto kandydatury mogą zgłaszać Producenci, Konsumenci (Internauci) i Kapituła.

 

Do Podlaskiej Marki Roku można wskazać maksymalnie 7 kandydatur, po jednej w każdej kategorii i dwie w kategorii Produkt.

 

Jak aplikować? Zgłoszeń dokonuje się z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie: http://podlaskamarka.pl/o-konkursie/.

 

Formularz można wysłać online lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji, Referat Promocji

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 22.01.2019 r.