Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Droga Św. Antoniego otwarta!

2018-12-21

Łączy dwie gminy: Choroszcz i Turośń Kościelną, dwie miejscowości: Czaplino i Niewodnicę Kościelną, prowadzi też do kościoła św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy – stąd jej potoczna nazwa: droga św. Antoniego. 17 grudnia 2018 r. została oficjalnie otwarta w obecności przedstawicieli władz centralnych i regionalnych oraz wykonawców inwestycji.

Inwestycja kosztowała 7 mln zł i powstała dzięki Rządowemu Programowi na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej (dotacja rządowa wyniosła 2,31 mln zł); została ponadto sfinansowana przez powiat Białostocki (w ramach zadania: Poprawa układu komunikacyjnego w Powiecie Białostockim poprzez przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1543B na terenie Gminy Choroszcz i Turośń Kościelna, w kwocie: 2,36 mln zł), gminę Turośń Kościelna (1,38 mln zł) oraz gminę Choroszcz (0,98 mln zł).

 

Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali, między innymi, przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Dariusz Piontkowski, Starosta Powiatu Białostockiego Jan Perkowski, Wicestarosta Roman Czepe, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński i Wójt Gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć.

 

Po przecięciu wstęgi, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej z Niewodnicy Kościelnej ks. Andrzej Sadowski poprowadził modlitwę i poświęcił drogę.

 

Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych – wierzymy, że będzie miał w szczególnej opiece nowo otwarty odcinek drogi pomiędzy Czaplinem i Niewodnicą Kościelną.

 

Fot. www.powiatbiałostocki.pl