Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy – zapraszamy

2018-12-20

W piątek 21 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy VIII kadencji.

Rada Miejska będzie obbradować według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.


3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na rok 2019.


4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027.


5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.


6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Choroszcz w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat.


7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/369/2018 Rady Miejskiej w Chroszczy z dnia 17.09.2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Choroszcz.

 


8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2019.


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2019-2021.


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.


12. Wolne wnioski.


13. Zakończenie obrad Sesji.

 

Informujemy, że na żywo III Sesję Rady Miejskiej w Choroszczy będzie mozna obejrzeć na stronie www.choroszcz.pl – link pojawi się poniżej jutro przed rozpoczęciem sesji.