Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Bezpłatne szkolenie rolników prowadzących ubój na własny użytek

2018-11-14

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o możliwości organizacji bezpłatnych szkoleń rolników prowadzących ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny.

Szkolenie będzie przeprowadzane co kwartał, termin i miejsce szkolenia zostanie ustalone po zgłoszeniu się osób zainteresowanych odbyciem szkolenia (minimum 15 osób).

 

Szkolenie będzie obejmowało zakres Rozporządzenia Rady nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r., w sprawie ochrony zwierząt podczas uśmiercania (WEL z 2009 r., Nr 303 str.1), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (DZ.U. z 2017 r., poz 1840 ze zm.), rozp. MRiRW z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (DZ.U. z 2015 r. poz. 392 ze zm.).

 

Koszt szkolenia: bezpłatny.

 

Zapisy na szkolenia:

- telefonicznie: 85 651-67-46
- osobiście w formie pisemnej w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku (w godz. 7.30-15.30)
- droga elektroniczna: i.olejkowska@piwbial.pl.

 

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku wystawi zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest oplata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta Bank PKO S.A 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.