Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Szansa na biznes – szansa na sukces

2018-09-18

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe w partnerstwie z Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO informują, że rekrutacja w ramach projektu pn. „Szansa na biznes – szansa na sukces” została wydłużona do 01.10.2018 r. Zatem każda osoba spełniająca kryteria rekrutacji ma jeszcze szanse wziąć udział w projekcie.

W ramach projektu 40 osób zamieszkujących na obszarze Subregionu Białostockiego uzyska możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej w kwocie ok. 24.000 zł, wsparcia pomostowego finansowego na pokrycie kosztów bieżących, a także specjalistycznego wsparcia doradczego.

 

Szczegóły i dokumentacja na stronie projektu: http://polskiestowarzyszenie.pl/szansa-na-biznes-szansa-na-sukces/

 

Zapraszamy!