Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KRUS: od 1 września br. wyższa renta socjalna

2018-09-11

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że z dniem 1 września 2018 r., z mocą od dnia 1 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 933) na podstawie, której ustalono nową wysokość renty socjalnej.

Od 1 czerwca 2018 r. wysokość renty socjalnej wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 1029, 80 zł.

 

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w czasie studiów - przed ukończeniem 25 roku życia. Prawo do renty socjalnej rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek osoby zainteresowanej. Osobie, która jednocześnie jest uprawniona do renty socjalnej i do renty rodzinnej rolniczej, wypłaty obu świadczeń dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Łączna kwota renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, tj. 2059,60 zł. W przypadku przekroczenia kwoty 2059,60 zł., wysokość renty socjalnej ulega obniżeniu, jednak nie może być ona niższa niż 102,98 zł. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza kwotę 2059,60 zł.

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. - od 1 czerwca 2018 r. uległo również podwyższeniu do kwoty 1029, 80 zł. świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Dla osób, które pobierają emeryturę lub rentę w/w świadczenie wynosi 514,90 zł.

 

Ponownego ustalenia wysokości renty socjalnej oraz w/w świadczenia dokonuje się z urzędu i wypłaca się w terminie do dnia 30 września 2018 r. z wyrównaniem od dnia 1 czerwca 2018 r.

 

O aktualnej wysokości świadczeń zainteresowani zostaną poinformowani stosowną decyzją.

KRUS