Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KRUS: od 1 września br. nowe warunki świadczeń emerytano-rentowych

2018-09-11

Od dnia 1 września 2018 r. obowiązują nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2018 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Od 1 września 2018 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 

- 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3164 zł 80 gr,
- 130% tego wynagrodzenia, tj. 5877 zł 40 gr.

 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenia/zawieszenia emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 20 sierpnia 2018 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2018 r. (4521 zł 08 gr.)

 

KRUS