Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

„Zdrowy rozwój – dobry start” w gminie Choroszcz

2018-09-14

Gmina Choroszcz, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku, kontynuuje realizację na swoim terenie Programu Profilaktycznego pn. „Zdrowy rozwój – dobry start”. W jego ramach wszyscy pierwszoklasiści z choroszczańskich szkół podstawowych, zostaną poddani bezpłatnym przesiewowym badaniom słuchu, wzroku i wad postawy.

Program rozpoczyna się w gminie Choroszcz od 17 września i będzie trwał do czasu zdiagnozowania wszystkich dzieci, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia br. Badania przesiewowe będą wykonywać pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Profilaktyką w zakresie słuchu, wzroku i wad postawy zostanie objętych ogółem 85 dzieci z terenu gminy Choroszcz. Koszt badań, w kwocie 5 300,00 zł, w całości pokrywa choroski samorząd.

 

Program „Zdrowy rozwój – dobry start” jest niezwykle potrzebny, jako że z roku na rok, jak informują nas lekarze, ofiarami zamian trybu życia w XXI wieku i w związku z tym – postępujących schorzeń cywilizacyjnych, coraz czyściej padają dzieci. Wiedza o ich kondycji zdrowotnej jest więc niezwykle potrzebna, a informacja o występujących nieprawidłowościach może przyczynić się do zahamowania postępu wielu chorób.

 

Dzięki programowi „Zdrowy rozwój – dobry start” realizowanemu w gminie Choroszcz, rodzice diagnozowanych dzieci nie poniosą żadnych kosztów związanych z badaniami, z kolei Program pozwoli im zdobyć wiedzę o kondycji zdrowotnej ich pociech. Opiekunowie pozyskają także cenne informacje prozdrowotne i porady profilaktyczne podczas dodatkowych spotkań konsultacyjnych.

 

Gmina Choroszcz realizuje Program „Zdrowy rozwój – dobry start” na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), korzystając z doświadczenia i specjalistycznego sprzętu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku. Zgody na przystąpienie do Programu udzieliła także Rada Miejska w Choroszczy Uchwałą Nr XXXVI/359/2018 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowy rozwój – dobry start”.