Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej

2018-09-12

w sprawie terminów dyżurów i przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Miejska Komisja Wyborcza

W CHOROSZCZY

 

 w składzie:

  1. Irena Kosakowska Kalata - Przewodnicząca Komisji
  2. Marzena Roszkowska – Z-ca Przewodniczącej Komisji
  3. Justyna Butkiewicz - Członek Komisji
  4. Jadwiga Grabowska - Członek Komisji 
  5. Dominika Łapińska - Członek Komisji 
  6. Paulina Remiszewska - Członek Komisji
  7. Maciej Zajkowski - Członek Komisji
  8. Krzysztof Malinowski - Członek Komisji
  9. Jacek Konicki - Członek Komisji

 

Podaję do publicznej wiadomości terminy dyżurów - przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych:

 

13.09.2018 - r. – od godz. 10:00  do godz. 12:00

14.09.2018 - r. – od godz. 10:00  do godz. 13:00

15.09.2018 - r. – od godz. 10:00  do godz. 15:00

17.09.2018 - r. – od godz. 14:00  do godz. 24:00

 

 

Dyżury pełnione będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, dolna sala konferencyjna, tel. 85 713 22 25.

 

                    Przewodniczący

        Miejskiej Komisji Wyborczej

           Irena Kosakowska Kalata