Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz na 2019 rok – konsultacje społeczne. Zagłosuj!

2018-09-03

Informujemy, że od 3 do 17 września 2018 r. trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2019 rok. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, można głosować zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie. Zapraszamy!

Głosować na wybrany przez siebie projekt można:

TRADYCYJNIE – wrzucając prawidłowo wypełnioną Kartę do głosowania do urn w siedzibach:

- Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2);

- Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);

ELEKTRONICZNIE – poprzez przesłanie skanu Kartę do głosowania na adres: bo2019@choroszcz.pl.

 

Karty do głosowania są dostępne zarówno w siedzibie Urzędu oraz M-GCKiS, a także do pobrania – TUTAJ.

 

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które zostały zgłoszone przez mieszkańców Choroszczy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, i przeszły pozytywną ocenę formalną.

 

Zachęcamy, aby dokładnie zapoznać się z zaproponowanymi inwestycjami, aby następnie zagłosować na jedną realizację w pełni spełniającą nasze potrzeby.

 

Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO NA OSIEDLU JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY

Wnioskodawca: Barbara Kulesza

OPIS: W ramach projektu planuje się zagospodarowanie części działki nr 1201/7 położonej na osiedlu Jana Pawła II w Choroszczy przy ul. R. Traugutta. Zagospodarowanie będzie polegało na zorganizowaniu placu zabaw i siłowni zewnętrznej na w/w działce oraz uporządkowaniu terenu poprzez np. zasianie trawy, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i niewielkiego ogrodzenia. Na placu zabaw zostaną ustawione elementy zabawowo-sprawnościowe, a w strefie przeznaczonej na siłownię elementy do ćwiczeń. Ustawione zostaną także ławki oraz kosze na śmieci.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnego miejsca służącego poprawie warunków życia mieszkańców oraz ich integracji. Na osiedlu Jana Pawła II nie ma obecnie infrastruktury tego typu i istnieje konieczność stworzenia miejsca zapewniającego dzieciom i młodzieży możliwość kreatywnej zabawy i odpoczynku. Siłownia będzie zachęcać do aktywnej rekreacji, a uporządkowany i zagospodarowany teren będzie znakomitym miejscem do spotkań i integracji społeczności lokalnej. Koszt: 75 000 zł.

 

DOBRZE FUNKCJONUJĄCA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOROSZCZY WARUNKIEM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW CHOROSZCZY ORAZ JESDNOSTKĄ WSPIERAJACĄ ZASPOKOJENIE WAŻNYCH POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Wnioskodawca: Tadeusz Lewkowicz

OPIS: W ramach projektu planowany jest montaż instalacji antywłamaniowej w budynku garażowo-gospodarczym OSP, dodatkowo zaplanowana jest naprawa nawierzchni placu manewrowego i wymiana uszkodzonej instalacji odprowadzającej wody opadowe. Planuje się także wymianę starej, wadliwe działającej bramy na funkcjonalną bramę przesuwną i związaną z tym modernizację części ogrodzenia.

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem wykonania instalacji antywłamaniowej w budynku OSP w Choroszczy jest poprawa stanu zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem 4 pojazdów pożarniczych oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Odtworzenie utraconego wyposażenia wymagałoby bardzo dużych nakładów finansowych i w związku z tym nie byłoby możliwe w krótkim czasie. Sytuacja taka w sposób zasadniczy wpłynęłaby na ograniczenie możliwości profesjonalnego działania jednostki OSP, funkcjonującej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Naprawa placu manewrowego umożliwi prawidłową, bezkolizyjną i bezawaryjną komunikację na terenie strażnicy, zarówno w zakresie warunków sprawnego działania OSP, jak też zaspokojenia potrzeb mieszkańców, korzystających z pomieszczeń świetlicy OSP. Wykonanie funkcyjnej bramy przesuwnej z kolei zapewni sprawny i bezpieczny wjazd pojazdów pożarniczych, dysponowanych alarmowo do działań ratowniczych. Powiększone zostaną także możliwości manewrowe na placu, co w przypadku dużych gabarytowo samochodów OSP, ma szczególne znaczenie. Koszt: 40 000 zł.

 

STADION MIEJSKI W CHOROSZCZY

Wnioskujący: Wojciech Jastrzębski

OPIS: W ramach projektu planuje się ułożenie chodnika prowadzącego do trybun i wykonanie ogrodzenia panelowego, którego zadaniem będzie oddzielenie trybun od boiska. Ponadto planuje się wykonanie zadaszenia trybun.

CEL i UZASADNIENIE PROJEKTU: Jest to kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego i poprawy infrastruktury na obiekcie sportowym. Realizacja projektu poprawi jakość korzystania z obiektu, umożliwi komfortowe dojście do trybun i oglądanie wydarzeń sportowych niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Koszt: 64 000 zł.

 

Wyniki głosowania - konsultacji społecznych poznamy do 28 września 2018 r.

UM