Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nowy Rok Szkolny 2018/2019

2018-09-03

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pedagodzy oraz wszyscy pracownicy oświaty! Za nami wyjątkowo słoneczne, gorące lato i wakacje, które mam nadzieję, przyniosły wszystkim radość i odpoczynek, były czasem radości i wspaniałych, niezapomnianych przeżyć. Przed nami nowy rok szkolny 2018/2019 – nowy okres, nowy rozdział pracy, poświę­cenia i zaangażowania.

Choć słowa te brzmią poważnie, wierzę, że będzie to okres dla wszystkich nas twórczy: będzie to czas nauki i poznawania nowych obszarów i dziedzin, czas fascynujących od­kryć i czas uczenia się nowych umiejętności. Jestem przekonany, że będzie to także – dla wszystkich nas – czas stawania się coraz lepszym.

 

Choć dziś zapatrzeni jesteśmy w przyszłość, w najbliższym roku – i to już niedługo – w sposób szczególny zwrócimy nasze myśli ku przeszłości: będziemy uroczyście obchodzić 100. rocznicę od­zyskania przez Polskę Niepodległości. Na pewno szkoły solidnie przygotowują się do uczczenia tego święta, gmina Choroszcz także w sposób godny przeprowadzi uroczystości związane z tym jubi­leuszem. Niemniej jednak już dziś apeluję do nas wszystkich, ale przede wszystkim do Was, Droga Młodzieży, abyśmy zapatrzyli się w bohaterów z dawnych lat. Poznajmy ich sylwetki, życiorysy, spró­bujmy wyobrazić siebie w ich czasach. Znajdźmy życiorys choćby jednego bohatera i uczyńmy go drogowskazem w naszym życiu, niech stanie się naszym autorytetem. Wówczas zrozumiemy jaką pracę wykonali nasi przodkowie: przywódcy, żołnierze i tzw. zwy­kli ludzie, abyśmy my dziś mogli się cieszyć wspaniałymi wakacja­mi i nowym rokiem szkolnym, w który wkraczamy w dobrobycie, w pokoju i spokoju ducha.

 

Zatem, u progu nowego roku szkolnego 2018/2019 życzę wszyst­kim: uczniom – tym młodszym, rozpoczynającym edukację, ale i tym starszym – już doświadczonym, a także Gronu Pedagogiczne­mu i Rodzicom, a także wszystkim pracownikom oświaty, aby nauka w polskich, a nade wszystko w choroskich szkołach była piękną przygodą i ekscytującym wyzwaniem. Potraktujmy zdobywanie wie­dzy jako bezcenny przywilej, który nie jest dany wszystkim. Ale jest dany nam – tu i teraz. Niech będzie podbudowany współpracą, zro­zumieniem, cierpliwością i zaufaniem, i niech zaowocuje wspania­łymi wynikami w przyszłości. Niech nowy rok szkolny 2018/2019 będzie dla wszystkich nas okresem satysfakcji i sukcesów!

 

Robert Wardziński

Burmistrz Choroszczy