Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

2018-07-13

Informujemy, że na dzień 16 lipca 2018 r. została zaplanowana XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy.

 

Sesja rozpocznie się o godz. 16.00, a obrady będą przebiegać w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).


XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy będzie przebiegać według następującego porządku obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027.

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

 

Sesja odbywa się na mocy art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz. 1000).

UM