Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Pożyczki na termomodernizacje w Podlaskim

2018-06-28

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oferuje podlaskim przedsiębiorcom niemal 15 mln zł pożyczek na inwestycje termomodernizacyjne. Prowizja wynosi 0%, oprocentowanie – od 0,28% rocznie. PFRR zaprasza do składnia wniosków.

PFRR informuje, że trwa nabór wniosków w ramach projektu „Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw”. Na ten cel przeznaczono łącznie 14 693 877,55 zł. Środki mogą być przeznaczone na projekty, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej posiadanych budynków i instalacji o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym. Oferta dotyczy mikro, małych i średnich firm z terenu województwa podlaskiego.

 

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 000 000 zł i może zostać udzielona na 10 lat z maksymalnie 6-miesięczną karencją. Oprocentowanie jest uzależnione od wykazanej w audycie poprawy efektywności energetycznej i waha się od 0,28% do 0,56% w skali roku. Prowizja wynosi 0%. Nie jest wymagany wkład własny.


Katalog finansowanych wydatków:

* modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,

* instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające prawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,

* zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,

* głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:

- ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych;

- energooszczędne o świetlenie;

- przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie);

- instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;

- przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji;

- zastosowanie automatyki pogodowej;

- zastosowanie systemów zarządzania budynkiem;

- budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;

- instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

- instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,

- instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

- instalację zaworów podpionowych i termostatów;

* budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii,

* przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

 

Całość dokumentacji pożyczkowej oraz informacji znajduje się pod adresem: http://pozyczkowy.com.pl/dotacje-dofinansowanie-na-termomodernizacje-kredyty-pozyczki-termomodernizacyjne/

 

Kontakt:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok

(+48 85) 740 86 68 – Agnieszka Piwowarczyk: piwowarczyk@pfrr.pl

(+48 85) 740 86 71 – Tomasz Niepłocha: nieplocha@pfrr.pl

e-mail: pozyczki@pfrr.pl