Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

SPLIT PAYMENT – czyli model podzielonej płatności VAT

2018-07-04

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż w związku z artykułem 108a ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 lipca 2018 roku Gmina Choroszcz wprowadza do płatności za faktury z wykazaną kwotą podatku VAT model podzielonej płatności w podatku od towarów i usług, tzw. split payment.

Gmina Choroszcz model podzielonej płatności w VAT wprowadza Zarządzeniem nr 333/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 czerwca 2018 r.

 

SPLIT PAYMENT oznacza, że od 1 lipca 2018 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, także więc Gmina Choroszcz oraz jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na jej rzecz, przy dokonywaniu płatności za faktury mają obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności w VAT.

 

Istota split payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata – odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm spilt payment znajduje zastosowanie wyłącznie w transakcjach dokonywanych na rzecz innych podatników podatku VAT, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej).


Wobec powyższego, Gmina Choroszcz informuje, że poprzez jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatku VAT, od 1 lipca 2018 roku dokonuje płatności faktur VAT za nabyte towary lub usługi poprzez mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Ponadto informujemy, że Gmina Choroszcz jako – podatnik podatku VAT z tytułu sprzedaży usług i dostawy towarów, będzie otrzymywać płatności za dokonaną sprzedaż w systemie podzielonej płatności poprzez specjalny rachunek VAT otwarty przy rachunkach poszczególnych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży usług lub dostawy towarów.


Podstawa prawna wprowadzonych zmian: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzająca m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).

 

UM