Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Miejsca pod stanowiska handlowe przy Cmentarzu w Choroszczy

2018-07-03

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że w dniu 02.07.2018 zostało wydane zarządzenie Burmistrza Choroszczy nr 337/2018 regulujące zasady zajęcia pasa drogi wewnętrznej pod stanowiska handlowe w obrębie cmentarza w Choroszczy w okresie od 28 października do 4 listopada.

Zarządzenie wprowadza kilka istotnych zmian w stosunku do zasad obowiązujących w latach ubiegłych. Z Zarządzeniem Burmistrza Choroszczy nr 337/2018 można zapoznać się TUTAJ.

 

Zmiany te dotyczą, między innymi takich kwestii jak:

 

1) wprowadza się ujednolicony wzór wniosku o zezwolenie na zajęcie miejsca pod stanowisko sprzedażowe w pasie drogi wewnętrznej;

 

Wniosek jest dostępny TUTAJ, jak również można go uzyskać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w pok. nr 21.

 

2) uściśla się termin składania wniosków oraz niezbędnych załączników – obowiązujący nowy termin składania wniosków to okres 01.08.-30.09.2018 r.;

 

3)    informujemy ponadto, że w okresie 31.10.-01.11.2018 na wszystkie stanowiska sprzedażowe w obrębie cmentarza w Choroszczy obowiązuje pakiet 2-dniowy, co oznacza, że podmiot zainteresowany handlem w tym terminie, uzyska zgodę na zajmowanie danego stanowiska sprzedażowego obejmującą okres dwóch dni, tj. 31 października i 1 listopada. We wniosku należy uwzględnić tę zasadę.

 

W związku z powyższym informujemy, że nie będą rozpatrywane wnioski o zajęcie miejsca sprzedażowego tylko na jeden dzień w powyższym okresie – w dn. 31.10.-01.11.2018 r.

 

W pozostałych dniach określonych w zarządzeniu (czyli od 28 października do 4 listopada), ale poza okresem 31.10.-01.11.2018 r., poszczególne stanowiska handlowe przy Cmentarzu w Choroszczy można zajmować na okres 1-dniowy lub większy.

 

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod numerem tel. 85 713 22 32.

 

UM