Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wyniki Konkursu na logo Młodzieżowej Rady

2018-06-05

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na projekt znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz, nadesłana została jedna oferta.

Oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 1 lit. „b” załącznika do Zarządzenia Nr 318/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 10.05.2018 r., tj. projekt nie był zapisany we wszystkich wymaganych formatach (brakowało zapisu w *.jpg - o wysokiej rozdzielczości i *.png - o wysokiej rozdzielczości), natomiast zapisany w formacie *.ai nie miał załączonych czcionek.

 

Na podstawie §7 ust. 2 Zarządzenia Nr 318/2018 Burmistrza Choroszczy z dnia 10.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz i powołania komisji konkursowej, projekt nie podlegał dalszej ocenie.


Ogłoszenie