Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Jak podłączyć się do sieci gazowniczej w Choroszczy?

2018-05-18

W związku z rewitalizacją w Choroszczy: Ryku 11 Listopada, ulicy A. Mickiewicza i Dominikańskiej, informowaliśmy, że mieszkańcy posesji znajdujących się przy tych ulicach mogą składać wnioski o przyłączenie się do sieci gazowniczej. W związku z szerokim zainteresowaniem mieszkańców tą kwestią, szczegóły postępowania przedstawiamy poniżej.

Właściciele posesji, którzy są zdecydowani na podłączenie się do sieci gazowniczej w Choroszczy, powinni złożyć stosowne dokumenty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku (ul. Gen. St. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 40, e-mail: bialystok@psgaz.pl) oraz ze strony internetowej www.psgaz.pl.

 

Przyłączenie danego obiektu do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela posesji, złożony w przedsiębiorstwie gazowniczym. Zasady przyłączania są regulowane ustawą Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi, z których podstawowym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059).

 

W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. obowiązują jednolite zasady przyłączania do sieci gazowej, których etapy, zapoczątkowane przyjęciem odpowiedniego wniosku, są następujące:

 

1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej
3. Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
4. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
5. Realizacja Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
6. Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego

 

Zalecamy, aby z decyzją nie zwlekać i wskazane dokumenty składać do przedsiębiorstwa gazowniczego jak najszybciej.

 

Jednocześnie informujemy, że w poprzednim artykule pojawił się błąd w zakresie czasu realizacji przyłączenia do sieci gazowniczej, jak również kosztów tego procesu. Niniejszym zamieszczamy pismo Polskiej Spółki Gazowniczej w Białymstoku w tej sprawie.

 

W odniesieniu do treści pisma PSG oraz w związku z tym, iż czas oczekiwania na przyłączenie jest znaczny, informujemy, że Gmina Choroszcz niezwłocznie podjęła pilne działania zmierzające do tego, aby cały proces był jak najbardziej usprawniony z punktu widzenia mieszkańców, oraz dołoży wszelkich starań, aby terminy przyłączeń pojedynczych posesji do sieci gazowniczej maksymalnie skrócić.

 

Zachęcamy więc, by zainteresować się kwestią przyłączenia się do sieci gazowniczej w Choroszczy, dobrze ją przemyśleć, a z decyzją nie zwlekać.

 

UM