Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Choroskie wsie mogą starać się o wsparcie

2018-03-22

Zarząd Województwa Podlaskiego wyszedł z inicjatywą i przygotował nowy instrument wsparcia finansowego, a mianowicie Program odnowy wsi województwa podlaskiego, w ramach którego społeczności lokalne gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – także więc z terenu gminy Choroszcz mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich inwestycji. Nabór wniosków rusza 26 marca br.

Program ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich w zakresie potrzebnych inwestycji, które wzmocnią ich rozwój i podwyższą jakość życia. Cele programu ogniskują się wokół:

 

- dostępu do nowoczesnej infrastruktury, która wpłynie pozytywnie na gminy typowo rolnicze, jak i turystyczne, przy jednoczesnym otwarciu na lokalną przedsiębiorczość;

- rozwoju inicjatyw lokalnych, których celem będzie rozwój kapitału społecznego oraz kształtowanie więzi lokalnych;

- pielęgnowania polskości oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców;

- zachowania wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego;

- kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego.

 

Przyznana w ramach Programu dotacja może być przeznaczona na określone zadania, tj.:

- remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje edukacyjne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz inne, służące użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, placów zabaw, sal zabaw, miejsc wypoczynku i spotkań integracyjnych, etc.;

- remont i wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek i wyposażenia (np. regały, stoliki, lampki) oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem;

- zakupy i inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców terenów wiejskich (spowalniacze drogowe/progi zwalniające, poprawa widoczności miejsc narażonych na ryzyko wypadku - przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe, chodniki).

Od 26 marca rusza nabór wniosków; potrwa on do 7 maja 2018. Każda rada sołecka może złożyć jeden wniosek na określoną operację. Poziom dofinansowania zakwalifikowanego przedsięwzięcia wyniesie do 50% i do maksymalnej kwoty 10 tys. zł. Wszelkie niezbędne dokumenty zostaną opublikowane w dn. 26.03.2018 na stronie www.wrotapodlasia.pl.

 

Z Regulaminem Programu można zapoznać się TUTAJ.

 

Za realizację programu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odpowiada Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Białystok, ul. J. Kilińskiego 16, tel.: 6654240.

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

UM