Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Droga ekspresowa S-19 – spotkanie informacyjne

2018-03-22

AECOM Polska Sp. z o.o. – wykonawca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego drogi ekspresowej S-19, w porozumieniu z Inwestorem – GDDKiA Oddział w Białymstoku oraz Wójtem Dobrzyniewa Dużego i Burmistrzem Choroszczy organizuje spotkanie informacyjne dotyczące drogi ekspresowej S19.

Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców obu gmin: Dobrzyniewa Dużego oraz Gminy Choroszcz o zakresie inwestycji na ich terenie, ze szczególnym uwzględnieniem planowanego przebiegu dróg dojazdowych i obsługi komunikacyjnej przyległego terenu. Podczas spotkania zbierane będą też uwagi i wnioski mieszkańców oraz innych zainteresowanych stron odnośnie do założeń do projektu budowy drogi ekspresowej S-19.

 

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane pod kątem ich zasadności i możliwości realizacji oraz wniesione do opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

 

ETAP I ZAKRES PROJEKTU: Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe drogi krajowej nr S19 na odcinku: Kuźnica – Sokółka – Korycin
Część 2 – Odcinek Sokółka – Korycin (wraz z obwodnicą Sokółki)


Wariant 5: Odcinek Sokółka – Czarna Białostocka – Wasilków – Dobrzyniewo Duże - Choroszcz

 

TERMIN SPOTKANIA:

06.04.2018 r., godz. 16.00


MIEJSCE SPOTKANIA:

Wiejski Dom Kultury, ul. Pogodna 109, Nowe Aleksandrowo (16-002 Dobrzyniewo Duże)

 

 

Wszytskich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.