Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dotacje dla firm z obszaru Natura 2000

2018-03-20

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Od 19 marca Zarząd Województwa Podlaskiego czeka na wnioski przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać dotację z powyższego programu.

 Właśnie rusza konkurs w ramach działania 1.5 (Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000), skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Na wnioski czekamy do 25 kwietnia. Budżet konkursu wynosi 34 miliony złotych. Wyniki poznamy w październiku.

 

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na projekty dotyczące działalności inwestycyjnej, w tym m.in. na: założenie nowego zakładu czy zwiększenie zdolności produkcyjnej już istniejącego, zróżnicowanie produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów lub zmianę dotychczasowego procesu produkcyjnego.

 

Warunek: projekty muszą zostać zrealizowane na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 jest wyższy od średniej unijnej, która wynosi aktualnie 18,12 proc.

 

Więcej informacji można znaleźć na: www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz TUTAJ.