Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wyłożenie projektu zmiany MPZP w obrębie miasta Choroszcz

2018-03-09

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w obrębie miasta Choroszcz w części dotyczącej: rejonu ulic: H. Sienkiewicza, Rumiankowa i 3 Maja, a także rejonu ulic Kruszewskiej, Zaczerlańskiej i Zastawie I.

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

 

1) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic Kruszewskiej, Zaczerlańskiej i Zastawie I); 

 

2) Załącznik do projektu uchwały - Rysunek zmiany planu zagospodarowania (rejon ulic Kruszewskiej, Zaczerlańskiej i Zastawie I);

 

3) Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic Kruszewskiej, Zaczerlańskiej i Zastawie I);

 

4) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic: H. Sienkiewicza, Rumiankowej i 3 Maja);

 

5) Załącznik do projektu uchwały - Rysunek zmiany planu zagospodarowania (rejon ulic: H. Sienkiewicza, Rumiankowej i 3 Maja);

 

6) Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz (rejon ulic: H. Sienkiewicza, Rumiankowej i 3 Maja);  

 

 

Powyższe dokumenty: projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko są wyłożone w terminie od 9 marca do 30 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon.: 7.30-18.00 oraz wt.-pt.: 7.30-15.30.