Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Nowa sieć sanitarna w Porosłach w gm. Choroszcz

2018-02-28

Już w tym roku Porosły w gminie Choroszcz zostaną wyposażone w nową sieć kanalizacji sanitarnej. Umowę na realizację tej inwestycji 20 lutego br., w obecności Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, podpisali przedstawiciele stron: Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy Mariusz Wróbel oraz wykonawca – właściciel firmy Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Kazimierz Samborski.

Nowa inwestycja w miejscowości Porosły w gm. Choroszcz dotyczy budowy blisko 1,8 km kanalizacji sanitarnej, która obejmie ulice: Rezydencką, Skrajną i Sadową. Dodatkowo zostaną wybudowane dwie przepompownie ścieków. Z nowego udogodnienia sanitarnego może skorzystać ok. 130 mieszkańców.

 

Koszt inwestycji to kwota ponad 1,3 mln zł, przy czym otrzymała ona dofinansowanie ze środków zewnętrznych: w ponad 63% kosztów kwalifikowalnych inwestycja będzie finansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w pozostałej części – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

Z tego programu finansowana jest także rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rogowie i Złotorii.

 

Nowa sieć sanitarna w Porosłach ma być zrealizowana do końca maja 2018 roku.

 

ZECWiK/UM