Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego

2018-02-19

Starosta Powiatu Białostockiego obwieszcza, iż zawiesza postępowanie administracyjne, wznowione na wniosek Pana Tomasza Bosk, w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Powiatu Białostockiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej w mieście Choroszcz, w ulicach: A. Mickiewicza, Rynek 11 Listopada, Dominikańska, Ogrodowa, J.K. Branickiego, H. Sienkiewicza, Szpitalna, K. K. Baczyńskiego, Szkolna, T. Kościuszki, Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Świerkowa, Pow. Styczniowego.

W trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 tekst jedn. ze zm.), zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 tekst jedn. ze zm.), Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że wznowione na wniosek Pana Tomasza Bosk postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 04 marca 2016r., nr 243, znak: AR. 6740.2.1.1.2016, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE dn180mm, dn 125mm, dn 63mm, zlokalizowanej w ulicach: Mickiewicza, Rynek 11 Listopada, Dominikańska, Ogrodowa, Branickiego, Sienkiewicza, Szpitalna, K. K. Baczyńskiego, Szkolna, T. Kościuszki, Akacjowa, Brzozowa, Klonowa, Świerkowa, Pow. Styczniowego /kategoria obiektu – XXVI/, na dz. ewid. 1576/2, 1534/1, 664/11, 662/3, 662/11, 1533, 664/12, 664/13, 1205, 1544, 729/1, 1535, 1072, 1067, 1068, 1069, 1074, 1538, 1537, 1536, 1532/2, 1532/1, 1541/2, 1542, 552/5, 534/1, 531/5, 530/2, 529/1, 1531, 476/1, 475/1, 474/1, 473/1, 472/1, 471/1, 470/1, 469/1, 468/1, 466/1, 458/3, 457/1, 455/1, 454/1, 453/1, 451/1, 504/1, 503/1, 427/1, 435, 542, 1207 położonych w obrębie ewidencyjnym Choroszcz w gm. Choroszcz, zostało zawieszone z uwagi na prowadzone przez Wojewodę Podlaskiego postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji.

 

W terminie do dnia 12.03.2018r., strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 15.02.2018r., znak: AR. 6740.2.1.1.2016 zawieszającego przedmiotowe postępowanie oraz z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pok. 302, w godzinach pracy urzędu (poniedziałki 800-1600, pozostałe dni tygodnia 730-1530).