Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

„PROSTO do PRACY!” – rekrutacja do projektu

2018-02-13

Firma 4progress – doradztwo i szkolenia informuje, że ruszyła rekrutacja do projektu „PROSTO do PRACY!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób, które napotykają trudności w podjęciu pracy, oraz którym przydałaby się pomoc w zwiększeniu szans na zatrudnienie – w takim wypadku, zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Projekt „PROSTO do PRACY!” zakłada zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców powiatu białostockiego, sokólskiego oraz Miasta Białystok.

 

Skierowany jest do 40 osób (w tym 20 powyżej 30. roku życia i 20 os. - powyżej 50. roku życia), pozostających bez zatrudnienia (tj. osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy w I i II profilu pomocy, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne), w tym osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

W ramach wsparcia projekt oferuje beneficjentom:

 

Indywidualną diagnozę zawodową – indywidualne spotkania (2 lub 3 spotkania, łącznie 6  godz./os.) z wykwalifikowanym doradcą zawodowym mające na celu pomoc w określeniu potrzeb i zdefiniowaniu decyzji dot. wyboru zawodu lub pracy z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji każdego beneficjenta. 

 

Grupowe warsztaty rozwoju zawodowego i osobistego – zajęcia warsztatowe w wymiarze 48 godz. szkoleniowych, realizowane w bloku 6-dniowym, prowadzone przez psychologa oraz doradcę zawodowego, których celem jest diagnoza profilu osobowego, predyspozycji zawodowych oraz przygotowanie do efektywnego wejścia na rynek pracy. Uczestnicy będą mieli możliwość pogłębionej analizy potencjału osobistego i zawodowego w oparciu o współczesne metody doradcze i job-coachingowe. 

 

Indywidualne pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania (5 lub 6 spotkań; łącznie: 10 godz./os.) z pośrednikiem pracy, których celem będzie kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami każdego beneficjenta. 

 

4-miesięczne staże zawodowe – staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu z wynagrodzeniem netto w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, organizowane w lokalnych przedsiębiorstwach i instytucjach, realizowane w oparciu o Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk. Pod opieką indywidualnego opieka, pracownika danej firmy czy organizacji, każdy z uczestników projektu zdobędzie niezbędne doświadczenie zawodowe. 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! Dodatkowo oferujemy zwrot kosztów dojazdu na wsparcia grupowe oraz staże zawodowe. 

 

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się z Regulaminem projektu oraz wypełnić Kartę zgłoszeniową.

 

Uzupełnione karty, wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) przyjmowane są w Biurze Projektu, przy ul. Legionowej 30 lok 205 w Białymstoku, w dniu robocze w godz. 9.00-15.00. 

 

W razie pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt z p. Martą Stroczkowską

 

4progress – doradztwo i szkolenia

ul. Legionowa 30 lok. 205

15-281 Białystok

tel./fax: 85 746 40 50; 500 276 623

e-mail: marta@4progress.pl

Agencja zatrudnienia nr 8924 

 

4progres/UM