Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Mieszkańcy Gminy Choroszcz nie pozostawieni bez pomocy w sezonie grzewczym

2018-02-01

Sezon grzewczy 2017/2018 w pełni, temperatura i krajobraz za oknami, jeśli nie zimowy, to chłodny i, podobnie jak w latach ubiegłych, tak i obecnie potrzebujący opału mieszkańcy gminy Choroszcz nie pozostali bez pomocy.

Tradycją już stało się, że Gmina Choroszcz w sezonie grzewczym wspomaga swoich mieszkańców darmowym opałem. Nie inaczej jest także obecnie.

 

W roku 2017 pracownicy Urzędu Miejskiego w Choroszczy rozdysponowali wśród mieszkańców 126 mp drewna, od początku 2018 roku – już 20 mp. Ogółem w sezonie grzewczym 2017/2018 drewnem obdarowano 11 gospodarstw.

 

Pomoc rozpoczęliśmy już od końca października 2017 roku – mówi Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński. I każdego kolejnego miesiąca poszczególnym rodzinom oraz gospodarstwom przekazywaliśmy drewno do wykorzystania jako materiał opałowy. Nie jest to pierwsza pomoc, jaką oferujemy naszym mieszkańcom. Wręcz przeciwnie – taka forma pomocy w sezonie grzewczym stała się już naszą choroską tradycją. To dobra tradycja i cieszę się, że jako urząd możemy i w ten sposób wspomóc naszych mieszkańców – podsumował choroskie wspomaganie opałem mieszkańców włodarz gminy Choroszcz.

 

Drewno rozdysponowywane wśród mieszkańców gminy Choroszcz, wytypowanych przez choroski MOPS, pochodzi z wycinek drzew związanych z budową dróg czy innych inwestycji drogowo-sanitarnych. Obdarowane gospodarstwa to z kolei rodziny najbardziej potrzebujące: z niskimi dochodami, wielodzietne lub też samotnie gospodarujące, w trudnej sytuacji finansowej. 

UM