Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

„Bony na szkolenia” – rekrutacja trwa

2018-01-22

Powiat Białostocki wspólnie z Powiatem Sokolskim, Miastem Białystok oraz Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z. o. o. zapraszają do wzięcia udziału w programie „Bony na szkolenia”. Rekrutacja trwa.

15 stycznia br. ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III: Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki Poddziałanie: 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych (pracujących, biernych zawodowo, bezrobotnych, uczących się lub studiujących oraz prowadzących własną działalność gospodarczą, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem umiejętności, poprzez otrzymanie tzw. bonów na szkolenie. Dofinansowanie dotyczy studiów podyplomowych, kursów językowych czy kursów zawodowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

Wkład własny do projektu stanowi zaledwie 12%. Kwota dofinansowania udzielona jednemu uczestnikowi projektu w trakcie trwania całego okresu realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 9 tys. zł w ramach poddziałania 3.2.1 oraz 15 tys. zł. w ramach poddziałania 3.2.2 Łącznie jedne uczestnik może otrzymać tzw. „bony na szkolenie” do kwoty 24 tys. zł.

 

W ramach projektu prowadzone są Punkty Obsługi Uczestników Projektu (POUP), dla mieszkańców powiatu białostockiego są utworzone dwa punkty znajdujące się w:

1) Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 15, pok. Nr 1 (budynek CKP w Łapach),

Tel.: 533 334 041, mail: bony@st.bialvstok.wrotapodlasia.pl

 

Godziny pracy Punktu Obsługi Uczestników Projektu:

Poniedziałek - Czwartek - 151S -1800

Piątek - 1600 - 1800

Sobota - 800 - 1600

 

2) Białystok, ul. Św. Rocha 3 (parter),

Tel: 533 334 042, mail: bony@um.bialvstok.pl

Punkt obsługuje osoby z terenu powiatu białostockiego i miasta Białystok.

Godziny pracy Punktu Obsługi Uczestników Projektu:

Poniedziałek - Piątek - 800 - 1800

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na stronę www.bonvnaszkolenia.pl

 

Udział w projekcie jest szansą dla mieszkańców na podniesienie własnych kompetencji na rynku pracy.