Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzania lasu

2017-11-14

Projekty zostaną wyłożone na okres 60 dni, tj. od dnia 17 listopada 2017 roku do dnia 15 stycznia 2018 roku włącznie.

 

Z  A W I A D O M I E N I E

 

W związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Białymstoku Nr RŚ.6162.1.2017 z dnia 05.09.2017 r., na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788), zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój nr 9, w godzinach pracy tut. Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 7.30 do 18.00, wtorek-piątek od godz. 7.30 do 15.30, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty uproszczonych planów urządzania lasu obrębów ewidencyjnych: Konowały, Kościuki, Kruszewo, Pańki, Złotoria, Babino, Rogówek, Czaplino, Czaplino Kolonia i Barszczewo.

 

Projekty zostaną wyłożone na okres 60 dni tj. od dnia 17 listopada 2017 roku do dnia 15 stycznia 2018 roku włącznie.

 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starosty zastrzeżenia i wnioski dotyczące planu. Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

Uproszczone plany urządzania lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

 

       Z up. Burmistrza

mgr inż. Mirosław Zalewski

       Sekretarz Gminy

Zawiadomienie