Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Mobilny Punkt Wsparcia w Gminie Choroszcz

2017-10-26

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy wraz z Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do korzystania z oferty usług Mobilnego Punktu Wsparcia.

Z Mobilnego Punktu Wsparcia mogą skorzystać osoby, ale też całe rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, w tym w szczególności:

- osoby rekomendowane przez pracowników socjalnych,
- rodziny korzystające z asystentury rodzinnej,
- rodziny objęte procedurą Niebieskiej Karty lub z nadzorem kuratorów,
- rodziców dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego.

 

W ramach Punktu oferowana jest BEZPŁATNA pomoc w formie konsultacji indywidualnych z psychologiem w zakresie przeżywanych trudności, uzależnień, przemocy, problemów rodzinnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapraszamy do skorzystania. Warto też powiadomić inne osoby z naszego otoczenia, które z pomocy Punktu mogłyby skorzystać. Naprawdę warto.

 

Adres Mobilnego Punktu Wsparcia:
Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 42

 

Spotkania umawiane są indywidualnie – osobiście lub telefonicznie
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy
w godzinach:

7.30-18.00 – poniedziałek

7.30-15.30 – wtorek-piątek

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, tel. 85 713 22 23

 

Mobilny Punkt Wsparcia realizowany jest w ramach projektu pn. „Razem możemy więcej – lokalny program wsparcia rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.