Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz

2017-10-25

27 października 2017 r. (piątek) o godzinie 9.00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. H. Sienkiewicza 29, odbędzie się I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz.

Porządek obrad I Sesji Rady Seniorów Gminy Choroszcz przedstawia się w sposób następujący:


1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Burmistrza Choroszcz.

 

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Seniorów Gminy Choroszcz.

 

3. Wybory Przewodniczącego Rady.

a) zgłaszanie kandydatów;

b) prezentacja kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania – tajnego;

d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Przewodniczącego Rady;

e) podjęcie uchwały. 

 

5.  Wybory Wiceprzewodniczącego Rady.

a) zgłaszanie kandydatów;

b) prezentacja kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania – tajnego;

d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Wiceprzewodniczącego Rady;

e) podjęcie uchwały.

 

6.  Wybory Sekretarza Rady.

a) zgłaszanie kandydatów;

b) prezentacja kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania – tajnego;

d) odczytanie protokołu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o wyborze Sekretarza Rady;

e) podjęcie uchwały.

 

7.  Zapytania i wolne wnioski.

 

8.  Zamknięcie obrad I sesji.

 

I Sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz, podobnie jak regularne sesje Rady Miejskiej w Choroszczy, będzie bezpośrednio transmitowana przez Twoją Telewizję Regionalną.