Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz

2017-09-22

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i uchwały Nr XXIII/233/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia z dnia 24 lutego 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Celem zmiany planu jest umożliwienie realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dachami płaskimi na obszarze całej gminy, z wyjątkiem terenu położonego w granicach ochrony konserwatorskiej i budynków niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 

Z ww. projektem można zapoznac się tu: link do Biuletynu Informacji Publicznej.