Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Wojsko Polskie zaprasza w swoje szeregi

2017-09-20

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego, posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku, czyli w powiecie sokólskim, monieckim, białostockim oraz w mieście Białystok, proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Szkolenie podstawowe, w wymiarze 16 dni, odbędzie się w dniach 14-29 października br.

Szkolenie programowe realizowane będzie minimum w dwa dni wolne od pracy w miesiącu.

 

WKU w Białymstoku przyjmuje również wnioski ŻOŁNIERZY REZERWY o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej z terminem rozpoczęcia 22 października br. Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym) i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku, czyli w powiecie sokólskim, monieckim, białostockim oraz w mieście Białystok, proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Terminarz pełnienia służby rotacyjnie:

- szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni będzie trwało w dn. 22-29 października br.;

- szkolenie programowe realizowane będzie minimum w dwa dni wolne od pracy w miesiącu.

 

Kontakt:

- WKU w Białymstoku, tel.: 261 398 821, 261 398 260, 261 398 220, e-mail: wkubialystok@ron.mil.pl;

- 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, tel.: 261 398 691.