Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Stypendia naukowe Burmistrza Choroszczy na rok 2017/2018

2017-09-19

Burmistrz Choroszczy informuje, iż w bieżącym roku szkolnym również przyznawane będą stypendia najzdolniejszym i najbardziej aktywnym uczniom z terenu gminy Choroszcz, na mocy Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz. Stypendia Burmistrza Choroszczy przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Termin składania wniosków upływa 15 października 2017 roku.

 

 

O stypendia Burmistrza Choroszczy na rok szkolny 2017/2018 można ubiegać w dwóch przypadkach, kiedy:

 

1. Uczniowie:

1) są finalistami lub laureatami konkursów ogólnopolskich lub olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;

2) wykazują się średnią ocen co najmniej 5.8 oraz wzorowym zachowaniem;

3) aktywnie działają na rzecz szkoły;

 

albo

 

2. Uczniowie:

1) wykazują się ze średnią ocen co najmniej 5.0 oraz wzorowym zachowaniem;

2) spełniają jeden z warunków, zawartych w punkcie I. 1)-3);

3) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie jest większa niż 514 zł netto.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne:

- na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy (www.bip.choroszcz.pl) w zakładce „Akty prawa Miejscowego” => Udzielanie stypendiów najzdolniejszym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Choroszcz oraz stypendiów sportowych => UCHWAŁA NR XVII/167/2016 z dnia 22.06.2016 r.;

- w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29);

- na stronie internetowej www.choroszcz.pl.

 

Zapraszamy do składnia wniosków o stypendia Burmistrza Choroszczy w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży! Termin upływa 15.10.2017 roku!