Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Znamy już projekty choroskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

2017-09-14

Burmistrz Choroszczy, na podstawie § 7 ust. 3 Załącznika do uchwały nr XXV/259/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dn. 25 kwietnia 2017 roku – Zasady Budżetu Obywatelskiego 2018, przedstawia listę projektów inwestycyjnych, które zostaną poddane pod konsultacje z mieszkańcami Choroszczy.

Konsultacje projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok do realizacji w Choroszczy odbędą się w dniach 25 września – 16 października 2017 r. – przy czym szczegółowe informacje na ten temat przedstawimy w osobnym artykule. Tym razem przedstawiamy wszystkie zgłoszone projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne.

 

LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONSULTACJI
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018:

 

1. Nazwa zadania: KULTURA W CHOROSZCZY – NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ, koszt inwestycji: 75.000 zł; Wnioskodawca: Adam Kamieński

Opis projektu: Projekt zakłada adaptację jednego z pomieszczeń M-GCKiS na magazynek sprzętowy, który będzie jednocześnie służył jako mini studio nagrań. Modernizacja pomieszczenia będzie polegała na wymianie instalacji elektrycznej, odnowieniu ścian i sufitów. W ramach projektu planowane jest także wyposażenie magazynku w 2 regały magazynowe oraz stół warsztatowy do naprawy i konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup sprzętu nagłośnieniowego wraz zestawem oświetleniowym. Sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy ma na celu zwiększenie poziomu artystycznego organizowanych przez M-GCKiS imprez oraz wydarzeń sportowych i kulturalnych. Zakupiony sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy pozwoli także na uruchomienie mini studia nagrań, dzięki któremu będzie można metodą home recordingu nagrywać wykonawców działających pod egidą M-GCKiS tj.: zespołu Klepaczanki, Rytmy Czasu czy uczniów gry na pianinie lub gitarze. Inwestycja pozwoli na magazynowanie sprzętu w warunkach zapobiegających jego niszczeniu.  

Cel i uzasadnienie projektu: Podniesienie jakości usług oferowanych przez M-GCKiS. Nowe wyposażenie będzie służyć odbiorcom i uczestnikom imprez organizowanych w M-GCKiS, jak i poza tą instytucją. Realizacja projektu pozwoli zapraszać nowych artystów, którzy ze względu na braki w nagłośnieniu czy oświetleniu nie byli zainteresowani występami w Choroszczy. Zakup nowego nagłośnienia i oświetlenia pozwoli na organizowanie imprez na większą skalę.

 

2. Nazwa zadania: ŚCIEŻKA SPACEROWA PRZY KOMINOWYM BAJORZE, koszt inwestycji: 75.000 zł, Wnioskodawca: Marcin Wierciszewski

Opis projektu: Projekt zakłada wykonanie ścieżki spacerowej z desek kompozytowych na słupach, konstrukcji stalowej i legarach.

Cel i uzasadnienie projektu: Kolejny etap wyposażenia w infrastrukturę terenu rekreacyjnego na zbiornikiem wodnym tzw. Kominowym Bajorem. Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż linii brzegowej zbiornika wpłynie na podniesienie wartości użytkowej miejsca, a także na walory estetyczne miejsca rekreacji dla mieszkańców Choroszczy.

 

3. Nazwa zadania: HARCÓWKA W CHOROSZCZY, koszt inwestycji: 72.756,00 zł, Wnioskodawca: Marta Bokun, Kornelia Lenczewska

Opis projektu: Projekt zakłada przygotowanie jednego z pomieszczeń w budynku M-GCKiS w Choroszczy w którym zostanie urządzona harcówka. Harcówka będzie służyła między innymi trzem drużynom zuchów i harcerzy. Zaplanowano malowanie i wygłuszenie ścian, wymianę oświetlenia, ułożenie paneli podłogowych, zamontowanie rolet i wentylacji sufitowej. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia do harcówki – krzeseł, stołów, puff kolorowych, szaf oraz lodówki i 2 mikrofalówek do zaplecza socjalnego. Ponadto planuje się zakup tablic korkowych, pudeł do przechowywania, wieszaków i biurka. A także sprzętu multimedialnego z kolumnami głośnikowymi, laptopa i lustrzanki cyfrowej z opcją kręcenia filmów, zestawu gitar akustycznych ze stojakami oraz drukarki laserowej ze skanerem.

Cel i uzasadnienie projektu: Harcówka będzie miejscem zbiórek choroszczańskich zuchów
i harcerzy w godzinach dogodnych dla drużyn. Lokalizacja w budynku M-GCKiS wpłynie na jeszcze lepszą współpracę z Centrum Kultury. Zuchy i harcerze od lat wpisują się w aktywizację lokalnej społeczności i promocję życia z pasją oraz bez uzależnień. Miejsce wyposażone w pomoce multimedialne pozwoli drużynom funkcjonować jak przystało na współczesne realia, będzie też miejscem integrującym społeczność lokalną.