Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w programie bioasekuracji

2017-09-05

Planowana zmiana terminu na złożenie przez posiadaczy zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty, tj. z dnia 15 września 2017 r. na 31 października 2017 r.

Warszawa, dnia 22.08.2017 r.

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Znak sprawy:ZW.zz.0210.14.2017.3

 

wg rozdzielnika

 

 

W związku z rozpoczęciem prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz.U. poz. 1378), zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie wśród posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie poniższej informacji.

Biorąc pod uwagę sprawną realizację ww. programu bioasekuracji oraz umożliwienie posiadaczom zwierząt utrzymującym świnie skorzystanie z rozwiązań zaproponowanych w ww. rozporządzeniu, w szczególności z rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie konieczne jest jak najszybsze poinformowanie posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie o planowanej zmianie terminu na złożenie przez posiadaczy zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty, tj. z dnia 15 września 2017 r. na 31 października 2017 r.

 

Z poważaniem,

     Ewa Lech


Pismo wraz z projektem rozporządzenia