Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Grypoodporni w Choroszczy

2017-08-23

Gmina Choroszcz od 1 września 2017 r. wdraża Program Profilaktyczny „GRYPOODPORNI 65+”. W ramach jego realizacji, mieszkańcy gminy Choroszcz w wieku 65 lat i więcej będą mogli – całkowicie bezpłatnie – zaszczepić się przeciwko grypie sezonowej. Szczepienia zostaną dodatkowo poprzedzone badaniami w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, oraz edukacją na temat grypy i infekcji grypopodobnych.

Koszty szczepień przeciwko grypie w ramach Programu „Grypoodporni 65+” zostaną pokryte w całości przez Gminę Choroszcz, tak więc diagnozowane osoby nie ponoszą żadnych kosztów z tym związanych, a dodatkowo zdobędą wiedzę o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed nią przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje i porady dotyczące tego schorzenia. Szczepienia będą wykonywane od 1 września 2017 r. do wyczerpania szczepionek.

 

Do programu „Grypoodporni 65+” zostaną zakwalifikowani wszyscy mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia skończą 65 lat i wyrażą chęć uczestnictwa w programie, a ich stan zdrowia, ustalony po uprzednich badaniach kwalifikujących, pozwoli na podanie szczepionki.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o jej podaniu, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przy czym, w związku z możliwością wystąpienia przeciwwskazań do zaszczepienia, każdorazowo o ostatecznym podaniu szczepionki przeciw grypie będzie decydował lekarz.

 

Program Profilaktyczny „GRYPOODPORNI 65+” powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy z Niepublicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c. Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska oraz Przychodnią Lekarską LORANTHUS Krzysztof Jakubowski, których specjaliści przeprowadzą szczepienia wśród mieszkańców gminy Choroszcz.

 

Więcej informacji można uzyskać w następujących instytucjach:

 1. Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, www.choroszcz.pl, e-mail: urzad@choroszcz.pl, tel. 85 713 22 00, fax 85 719 18 39.

 
2. Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MEDICUS s.c. Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska, ul. A. Mickiewicza 21, 16-070 Choroszcz, tel. 85 719 19 99.

 
3. Przychodnia Lekarska LORANTHUS Krzysztof Jakubowski, ul. Nowosielska 34, 15-617 Białystok, tel. 85 661 81 32.

 

Gmina Choroszcz realizuje Program zdrowotny na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), a jego celem jest zminimalizowanie zachorowalności na grypę i występowania powikłań pogrypowych wśród mieszkańców gminy Choroszcz po 65 roku życia, poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych.  

 

Warto wiedzieć!

 
Grypa jest chorobą zakaźną, która nieleczona może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują statystyki jest ona jedną z częstszych przyczyn umieralności ludzi (w tym w związku z licznymi, poważnymi powikłaniami). Największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii grypy (tj. od jesieni do wiosny), a dotyczy szczególnie dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych dodatkowymi, poważnymi chorobami.


Rozprzestrzenianie się wirusa grypy następuje drogą kropelkową (np.: przy kichaniu). Grypa może też powodować pojawienie się szeregu innych chorób w postaci powikłań ze strony układu: oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów, bądź doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.


Do głównych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia ryzyka zachorowania na grypę należą:
1) nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym nieprawidłowa higiena rąk, na których wirus sprawnie się przenosi,
2) infekcje w czasie sezonu grypowego,
3) wiek, tj. dzieci do 15 roku życia oraz dorośli powyżej 65. roku życia,
4) bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem grypy,
5) ciąża,
6) choroby przewlekłe: płuc, choroba wieńcowa, cukrzyca – u dorosłych, choroby nerwowe, zaburzenia rozwoju – u dzieci,
7) pora roku,
8) niedożywienie lub niewłaściwa dieta,
9) przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, w tym w okresie zwiększonego ryzyka,
10) bezpośredni kontakt ze skażonymi wirusem przedmiotami.

 

Jednym z głównych i najskuteczniejszych sposobów walki z grypą są szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wykonywanie szczepień przeciwko grypie sezonowej raz w roku.


Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji Seniorów. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji oraz śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.Zaszczep się razem z nami i bądź GRYPOODPORNY!

UM