Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

STYPENDIA SOCJALNE - SZKOLNE

2017-08-21

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018 będą dostępne do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29 - od dnia 1 września 2017 roku.

Do podstawowych warunków ubiegania się o przyznanie stypendium należą m.in.:

-  zamieszkanie na terenie gminy Choroszcz;

- dochód netto na osobę w rodzinie nieprzekraczający 514 zł (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku); ważne: świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych (technikach, liceach, szkołach zawodowych) i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).

 

WAŻNE!

Dopuszcza się realizację faktur z miesiąca sierpnia, poprzedzającego dany rok szkolny.

 

Termin składania wniosków – 15 września 2017 r.


WNIOSEK DO POBRANIA