Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dowód osobisty – czy masz ważny?

2017-06-22

Urząd Miejski w Choroszczy przypomina i uczula mieszkańców gminy Choroszcz, by sprawdzili czy mają ważny dowód osobisty. Jest to istotne, gdy w rozmaitych instytucjach, na przykład w bankach albo dokonując znaczącego zakupu chcemy poświadczyć i uwiarygodnić swoją tożsamość. Jest to szczególnie zasadne zwłaszcza teraz, gdy zbliżają się wakacje, a my planujemy wyjazd – nasz i naszych pociech – „na dowód” do krajów Unii Europejskiej lub gdy chcemy wyrobić paszport albo wizę do innego obcego państwa. Aby nie narazić się na „gapowe”, przypominamy co zrobić, gdy nasz dowód tożsamości utracił ważność.

 

 Aby otrzymać nowy dowód osobisty, na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności obecnego dokumentu, należy zgłosić się osobiście lub wystąpić na drodze elektronicznej do urzędu miejskiego lub urzędu gminy. W świetle najnowszych przepisów, może to być dowolny urząd miejski lub urząd gminy znajdujący się na terenie całego kraju; nie ma bowiem znaczenia, gdzie osoba ubiegająca się o dowód jest zameldowana. Wówczas należy przedłożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (który to wniosek, aby usprawnić proces, pracownik Referatu Spraw Obywatelskich, posiadając dane wnioskodawcy, może osobiście wygenerować z systemu); do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie (wykonane od przodu – w pozycji frontalnej, o wymiarach 35mmx45mm), a także posiadany dowód osobisty.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, jeszcze raz przypomnijmy: można złożyć w urzędzie dowolnej gminy na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej – w jednej z wybranych form:

- pisemnej – osobiście;

- elektronicznej – za pośrednictwem platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl), przy czym wniosek w postaci elektronicznej powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

- Cyfrowy Urząd – cu.wrotapodlasia.pl z opisem usługi.

 

Pamiętajmy, że jeśli wniosek składamy w jednym urzędzie, nowy dowód osobisty odbieramy osobiście dokładnie w tym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

 

Dowód osobisty jest wydawany nieodpłatnie, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wydania dowodu może być dłuższy lub krótszy; ale o to, zapytajmy  pracownika Referatu Spraw Obywatelskich.

 

Jak wyrobić dowód dziecku?


Wniosek o wydanie dowodu osobistego dziecka, składa jeden rodzic, opiekun prawny lub kurator. Dziecko, które ukończyło 5. rok życia musi być obecne przy składaniu wniosku. Do wniosku potrzebna będzie również aktualna fotografia dziecka (podobnie jak w wypadku osób dorosłych: wykonana od przodu – w pozycji frontalnej, o wymiarach 35mmx45mm) oraz nr PESEL. Dowód dziecka odbiera rodzic, który wnioskował o wyrobienie dokumentu; rodzic powinien mieć ze sobą swój dowód osobisty.

 

W gminie Choroszcz, wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2), w pokoju nr 1, w godzinach pracy Urzędu, tj. w pon.: w godz. 7.30-18.00 oraz wt.-pt.: w godz. 7.30-15.30.

 

Serdecznie zapraszamy!

UM