Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Skuteczność Choroszczy doceniona!

2017-06-01

W gminie Choroszcz, za ogólną kwotę ok. 30 mln zł zostanie zmodernizowana sieć wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków i stacja uzdatniana wody. Będzie to możliwe dzięki dotacji – o wartości ponad 19 mln zł pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przyznał ją Zarząd Województwa, a 24 maja w Choroszczy osobiście potwierdził to Wicemarszałek Maciej Żywno.

- Gmina Choroszcz potrafi skutecznie sięgnąć po środki i bardzo odważnie chce rozwiązywać konkretne problemy swoich mieszkańców – takimi słowami Wicemarszałek Maciej Żywno docenił starania Gminy Choroszcz, kiedy osobiście wręczał grawer z dotacją na ręce Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego oraz Prezesa ZECWiK Mariusza Wróbla i potwierdzał tym samym pozyskane przez gminę fundusze na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

Zanim przyznano Choroszczy tak pokaźną sumę, gmina stworzyła wniosek i wzięła udział w konkursie na inwestycje w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Przeszła pozytywnie ocenę i, decyzją  Zarządu, otrzymała – dodajmy: najwyższe sposób wszystkich wnioskujących – dofinansowanie z RPOWP. Projekt zrealizuje choroski Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja opiewa na 28,6 mln zł, a dotacja z RPOWP wyniesie 19,3 mln zł.

 

Dzięki subwencji, w Choroszczy zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków, a także główna przepompownia. Leciwy już, bo 19-letni system wodno-kanalizacyjny zastąpi nowy i nowoczesny, odpowiadających współczesnym potrzebom mieszkańców i środowiska. Nowe urządzenia poprawią sprawność i funkcjonalność oczyszczalni, pozwolą też na oszczędności w użytkowaniu sieci oraz usprawnią gospodarkę nieczystościami. Dzięki temu gmina Choroszcz wejdzie w XXI, a nawet w XXII wiek; będzie bardziej sprzyjała przyrodzie, a to oznacza, że zyskają na tym również mieszkańcy.

 

To jednak nie wszystko. W ramach dotacji w Choroszczy zostanie  przebudowana sieć wodno-kanalizacyjna w dziewięciu ulicach: H. Sienkiewicza, J. K. Branickiego, Narwiańskiej, Rybackiej, A. Mickiewicza, F. Karpińskiego, Bobrowej, Lisiej i Sarniej. W rezultacie powstaną ponad 4 km nowej sieci sanitarnej i niemal kilometr sieci wodociągowej, przebudowanych zostanie 2,5 km sieci wodociągowej. Zwiększona zostanie też średnica magistrali wodociągowej, co z kolei pozwoli na podłączenie nowych odbiorców. W ramach dofinansowania przebudowana zostanie też stacja uzdatniania wody, powstaną dwie nowe studnie. Zabiegi te usprawnią proces dostarczania wody do domów mieszkańców, zwiększą niezawodność urządzeń i poprawią jakość wody. Z tego najbardziej cieszy się Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który właśnie ten aspekt mocno akcentuje: Dla mieszkańców naszej gminy oznacza to jedno: że, po pierwsze, już niebawem poprawi się jakość wody, a, po drugie, zwiększy się ilość wybudowanej kanalizacji. Co za tym idzie, już niedługo poprawi się komfort życia – dodał Burmistrz.

 

Czy rzeczywiście niedługo? Wszystko na to wskazuje, ponieważ wodno-kanalizacyjna inwestycja w Choroszczy ma być gotowa do końca 2018 roku.

 

UM