Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Z Grupą Zakupową BOF będzie łatwiej i taniej

2017-06-01

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, zrzeszające ościenne gminy położone wokół miasta i gminy Białystok, utworzyło Grupę Zakupową i 18 maja br. podpisało międzygminne porozumienie na wspólny zakup oraz dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej. To debiut, ale plany są dalekosiężne.

Grupa Zakupowa BOF jest pierwszą tego typu inicjatywą w województwie podlaskim. Obejmuje dziesięć samorządów: Białystok, Choroszcz, Czarną Białostocką, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelną, Wasilków i Zabłudów. W ramach Grupy Zakupowej gminy – członkowie BOF, już nie pojedynczo, ale jako jeden wspólny organizm, będą nabywać potrzebne surowce i dobra. W najbliższym czasie planowany jest wspólny zakup energii elektrycznej. Obecnie, jako duży gracz, Grupa Zakupowa ma większą siłę przetargową i szansę negocjacji cen, zarówno samej energii, jak i jej dystrybucji. A to z pewnością przyczyni się do obniżenia kosztów codziennego funkcjonowania mieszkańców. Całe BOF potrzebuje dziś 103 mln kilowatogodzin energii, jeśli zorganizowany zostanie jeden przetarg i uda się zaoszczędzić nawet najmniejszą kwotę, dla wszystkich oznacza to zysk.

 

Cieszę się, że gmina Choroszcz może wziąć udział w takiej inicjatywie – przyznaje burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który jako reprezentant gminy, uczestniczył w uroczystym podpisaniu porozumienia. To dobry i potrzebny pomysł – dodaje. Jako włodarz gminy, życzyłbym sobie, aby takie inicjatywy pojawiały się u nas jak najczęściej.

 

Jest na to szansa, ponieważ Grupa Zakupowa BOF planuje kolejne wspólne zakupy, np. gazu, oleju opałowego, usług telekomunikacyjnych czy pocztowych.

 

W wypadku energii elektrycznej, w III kwartale br. planowane jest ogłoszone zamówienie, zaś w IV kwartale – rozstrzygnięcie przetargu. Oznacza to, że nowe stawki energii elektrycznej na obszarze BOF byłyby możliwe już od 1 stycznia 2018 r.

 

Stowarzyszenie BOF pośredniczy w zadaniach związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i wdrażaniem Strategii ZIT BOF. Wspólny zakup i dystrybucja energii elektrycznej to przykład partnerskiej współpracy między samorządami. Współpracy, która pozwala także na wypracowanie oszczędności. Dla wszystkich.

 

www.wrotapodlasia/UM