Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Gmina Choroszcz z pokaźnym wsparciem na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej

2017-05-24

Gmina Choroszcz i działający na jej terenie Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otrzymał jedną z najwyższych, jeśli nie najwyższą sumę dofinansowania, w wysokości bagatela – niemal 20 mln zł. Podpisanie umowy odbyło się 5 kwietnia br. W najbliższą środę 24 maja nastąpi uroczyste potwierdzenie tego aktu przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywnę.

2 4 maja br. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno odwiedzi Choroszcz, by włodarzowi miasta: Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu oraz prezesowi ZECWiK w Choroszczy – Mariuszowi Wróblowi osobiście wręczyć symboliczny akt przyznania dofinasowania gminie Choroszcz. Uroczystość odbędzie się o godz. 12.00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Choroszczy przy ul. J.K. Branickiego.

 

Projekt, realizowany przez Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nosi nazwę „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”, otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działania 6.2 Ochrona wody i gleb.

 

Jakie konkretne działania modernizacyjne zostaną w gminie Choroszcz przeprowadzone? W ramach przyznanego dofinansowania, realizowanego w trybie „Zaprojektuj i zbuduj”, gmina Chroszcz rozbuduje i przebuduje oczyszczalnię ścieków w Choroszczy wraz z przebudową głównej przepompowni – 19-letni budynek oraz system (oddane do użytku w 1998 roku) uzyskają nowe instalacje umożliwiające podłączenie nowych odbiorców, którzy sukcesywnie osiedlają się w gminie Choroszcz. Nowe urządzenia w znaczący sposób poprawią sprawność i niezawodność oczyszczalni, pozwolą też na oszczędności w użytkowaniu systemu oraz w samej gospodarce nieczystościami. W ramach dotacji Choroszcz przebuduje i wybuduje sieć wodno-kanalizacyjną w 9 ulicach w mieście, a mianowicie, w ulicach: H. Sienkiewicza, J.K. Branickiego, Narwiańskiej, Rybackiej, A. Mickiewicza, F. Karpińskiego, Bobrowej, Lisiej i Sarniej. W rezultacie wybudowane zostaną ponad 4 km nowej sieci sanitarnej i niemal kilometr sieci wodociągowej, przebudowanych zostanie 2,5 km sieci wodociągowej, zwiększona zostanie średnica magistrali wodociągowej, co z kolei umożliwi podłączenie do systemu wodnego nowych odbiorców, zwiększy się też bezpieczeństwo i zniweluje awaryjność systemu.

 

W ramach dofinansowania przebudowana zostanie też Stacja Uzdatniania Wody w Choroszczy, wraz z budową dwóch nowych studni. Zabiegi te usprawnią sam proces dostarczania wody do mieszkańców, zwiększą niezawodność urządzeń i poprawią jakość wody. Wydajność SUW zwiększy się z obecnych 90m3/h do maksymalnych 200m3/h.

 

Przedsięwzięcie z tak poważnym wsparciem finansowym zostanie zrealizowane do końca 2018 roku. A w jego wyniku ok. 8 tys. beneficjentów otrzyma wsparcie. Przy czym wsparcie, o którym mówimy – tłumaczy Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński – liczone jest w mniejszym stopniu wielkościami liczbowymi czy fizycznymi, ale przede wszystkim znacznym podwyższeniem jakości korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Choroszcz. Przedsięwzięcie, które realizujemy jest naszym mieszkańcom bardzo potrzebne – kontynuuje Burmistrz – ponieważ mieszkańców w gminie Choroszcz z roku na rok przybywa, a jednocześnie od lat jakość wody w gminie nie jest zadowalająca. Choć na bieżąco czyścimy oraz przepłukujemy gminne wodociągi, a Sanepid systematycznie kontroluje jakość naszych wodociągów i kontrole te wypadają pozytywnie, jakość wody w gminie nie do końca spełnia nasze oczekiwania. W poprzednim roku doszło nawet do tego, że, aby dokonać niezbędnych czynności przy oczyszczalni oraz Stacji Uzdatniania Wody, na kilka dni zmuszeni byliśmy je zamknąć. W przyszłości chcemy unikać takich niedogodności. Ponadto jako gmina rozwijamy się, powiększamy się – stąd nasze zabiegi, by w Choroszczy żyło się lepiej i stąd modernizacje na tak szeroką skalę.


„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz” to niejedny projekt, który gmina Choroszcz chce zrealizować na swoim terenie w przedstawionym zakresie. Na ocenę czeka kolejny, związany z przebudową SUW w Rogowie i Złotorii oraz uporządkowaniem sieci wodno-kanalizacyjnej w części miejscowości Porosły. W jego rezultacie kolejne udogodnienia zostaną zaoferowane 2400 mieszkańcom.