Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Turystyka w BOF? Wyraź swoją opinię!

2017-05-23

Stowarzyszenie BOF chce poprawić jakość usług i informacji turystycznej w Internecie w odniesieniu do gmin zrzeszonych w Białostockiem Obszarze Funkcjonalnym. W tym celu przygotowuje wniosek o dofinansowanie. Aby projekt jak najlepiej odzwierciedlał potrzeby turystyczne zarówno z punktu widzenia mieszkańców gmin zrzeszonych w BOF, jak również gości i odwiedzających, Stowarzyszenie przygotowało ankietę. O jej wypełnienie prosi wszystkich mieszkańców Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym także mieszkańców Gminy Choroszcz.

Ankieta Turystyczna dotycząca Białegostoku i Gmin sąsiadujących ma formę elektroniczną i jest dostępna TUTAJ.

 

Badanie jest proste i trwa jedynie 5 minut. Dotyczy stanu obecnego usług i informacji turystycznej, a także oczekiwanych potrzebnych usprawnień i funkcjonalności. Uzyskane odpowiedzi pozwolą lepiej dopasować bazę turystyczną do potrzeb i oczekiwań turystów oraz mieszkańców województwa podlaskiego.

 

Planowany projekt dofinansowany ma być ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety.

BOF/UM