Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Dofinansowanie Jednostek OSP z terenu Gminy Choroszcz w 2017 roku

2017-10-03

Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Choroszcz dba o doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Choroszcz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Fundusze pochodzą ze źródeł zewnętrznych, jak również ze środków własnych Gminy Choroszcz.

W 2017 roku zakupiono:

- Miernik Wielogazowy – detektor „Altair 4X Atex” z ładowarką (1 szt.);

- Butle kompozytowe 6,9 l/300 bar z zaworem MSA oraz pokrowcem (8 kpl.)

 

Nowy sprzęt na łączną kwotę 18 759,96 zł trafił do:

- OSP Choroszcz – która została doposażona w Miernik Wielogazowy – detektor „Altair 4X Atex” z ładowarką o wartości 3 222,60 zł oraz butle kompozytowe 6,9 l/300 bar z zaworem MSA oraz pokrowcem (4 kpl.) – o wartości 7 768,68 zł;

- OSP Klepacze – wyposażona została w butle kompozytowe 6,9 l/300 bar z zaworem MSA oraz pokrowcem (2 kpl.) o wartości 3 884,34 zł;

- OSP Złotoria – wyposażona została w butle kompozytowe 6,9 l/300 bar z zaworem MSA oraz pokrowcem (2 kpl.) o wartości 3 884,34 zł.

 

Powyższe zakupy były możliwe dzięki:

- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z projektem „Doposażenie w przenośny miernik gazów – detektor oraz butle kompozytowe do aparatów ochrony  układu  oddechowego dla Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy, Klepaczach oraz Złotorii” – w kwocie 11 255,97 zł;

- budżetowi Gminy Choroszcz – w kwocie 7 503,99 zł.

 

***

W lipcu 2017 roku Jednostki OSP w: Choroszczy, Złotorii, Paniek, Barszczewa i Żółtek otrzymały wsparcie rzeczowe w postaci dwunastu kompletów ubrań ochronnych: kombinezonów, butów i hełmów.

 

Nowa odzież ochronna została zakupiona w ramach projektu pn. Profesjonalizacja Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz.

 

Koszt zakupu, dofinansowały:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – w kwocie ponad 13 tys. zł;

- Gmina Choroszcz – w wysokości niemal 9 tys. zł

 

***

 

Jednostka OSP w Choroszczy została doposażona w:

1. Aparat powietrzny – oddechowy:

- Noszak AirGoFIX PRO CL, zintegrowany automat oddechowy (1 szt.);

- AutoMaXX-AS Adapter (1 szt.);

- Oring do adaptera AutoMaXX z maskami UE (1 szt.).

 

Zakup w wysokości 2200 zł sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji docelowej z budżetu Gminy Choroszcz – 2100 zł;

- środków własnych OSP w Choroszczy – 100 zł.

 

2. Wąż tłoczny do motopompy z łącznikami Wv 75-20 ŁA (4 odc.), wąż tłoczny W 52/20 (5 odc.); ubranie specjalne ochronne (1 kpl.)

 

OSP Choroszcz, na zakup sprzętu, wyposażenia osobistego i ochronnego otrzymała środki w wysokości 4 240,00 zł z następujących źródeł:

- Komendanta Głównego PSP na „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p.poż włączonej do KSRG” – 3 300,00 zł;

- Firm ubezpieczeniowych przekazanych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Podlaskiego – 800,00 zł;

- środków własnych OSP w Choroszczy – 140,00 zł.

 

***

 

Jednostka OSP Żółtki została doposażona w:

 

1. Hełmy strażackie (4 szt.), stanowiące wyposażenie osobiste i ochronne.

 

Jednostka OSP Żółtki, na zakup sprzętu – wyposażenia osobistego i ochronnego otrzymała środki w wysokości – 3 200,00 zł z następujących źródeł:

- dotacji celowej z Budżetu Gminy Choroszcz – 2 000,00 zł;

- środków finansowanych firm ubezpieczeniowych przekazanych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Podlaskiego – 1 200,00 zł.

 

 

***

 

Jednostka OSP Klepacze została doposażona w:

 

1. Noszak AirGoFIX PRO CL, zintegrowany automat oddechowy (1 szt.); AutoMaXX-AS Adapter (1. szt.); Oring do adaptera AutoMaXX z maskami UE (1 szt.).

 

Jednostka OSP Klepacze, na zakup sprzętu – wyposażenia osobistego i ochronnego otrzymała środki w wysokości – 2 135,92 zł z następujących źródeł:

- dotacji celowej z Budżetu Gminy Choroszcz – 2 100,00 zł.;

- środków własnych OSP – 35,92 zł

 

 

***

 

Jednostka OSP Barszczwo została doposażona w:

 

  1. Buty strażackie gumowe (7 par).

 

Jednostka OSP Barszczewo na wyposażenia osobistego i ochronnego otrzymała środki w wysokości: 3 080,00 zł z następujących źródeł:

- dotacji celowej z Budżetu Gminy Choroszcz – 2 000,00 zł.;

- środków finansowych firm ubezpieczeniowych przekazanych przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Podlaskiego – 840,00 zł.

- środków własnych OSP – 240 zł.

 

***

 

Dla jednostki OSP Pańki została wykonana:

  1. Karosacja samochodu pożarniczego MAGIRUS DEUTZ (nr rejestracyjny BIA 28FK, rok produkcji 1982, nr silnika 6581062, nr podwozia 4900141797) o wartości 120 000,00 zł.

 

Koszt zadania, sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50 000,00 zł.;

- dotacji Starostwa Powiatu Białostockiego – 35 000,00 zł.;

- budżetu Gminy Choroszcz – 35 000, 00 zł.