Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE i PRACA – to się opłaca!

2017-05-18

"Kwalifikacje, doświadczenie i praca - to się opłaca!" to projekt przygotowany przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku oraz Fundację Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS – partnera projektu, aktywizujący osoby bezrobotne. Tym razem zapraszane są zarówno panie i panowie. Do uczestnictwa w projekcie zachęcamy zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, bez wyższego wykształcenia oraz po 50 roku życia, zamieszkujące powiat sokolski, białostocki, miasto Białystok.

Dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (dopasowany do indywidualnych potrzeb ścieżka rozwoju), który w trakcie trwania projektu będzie aktualizowany, by jak najefektywniej wcielić w życie założone plany zawodowe. Kwalifikacje zawodowe będą rozwijane w trakcie certyfikowanych kursów zawodowych, natomiast w celu podtrzymania motywacji i rozwijania potencjału, każda osoba będzie uczestniczyć w warsztatach motywacyjnych oraz indywidualnych konsultacjach psychologicznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 r. –  31.07.2018 r., rekrutacja trwa do 31.05.2017 r.

 

Oferowane formy wsparcia:


WYPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ (IPD) – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 5h/os. w rozbiciu na 2-3 spotkania. Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej. Termin realizacji: 06-07.2017 r.

 

MONITOROWANIE I AKTUALIZACJA IPD – realizowane po 4. miesiącach od wypracowania IPD w celu weryfikacji poczynań związanych z wdrożeniem w życie planów zawodowych wypracowanych na początku Projektu i ewentualnej aktualizacji IPD. Planowany wymiar spotkań to 2h/os. Termin realizacji: 11.2017-05.2018 r.

 

WARSZTATY MOTYWACYJNE – prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa, mają na celu zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia planowane są w rozbiciu na 4 edycje warsztatów, przy czym każda edycja to 4 dni szkoleniowe (8h/dzień); łącznie 128h warsztatów w 10- osobowych grupach. Termin realizacji: 08.2017 r.

 

INDYWIDUALNE DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE – indywidualne konsultacje z psychologiem  wymiarze średnio 5h/os. Termin realizacji: 09.2017 r.

 

SZKOLENIA ZAWODOWE – zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone w grupach 8-12 osobowych, w wymiarze 120h dydaktycznych. Do wyboru jeden z następujących profili:

- Sprzedawca/handlowiec,

- Pracownik call center

- Pracownik biura obsługi klienta

Stypendia szkoleniowe dla Uczestników kursów zawodowych – 6,60 zł netto/godzinę szkolenia. Termin realizacji: 10-11.2017 r.

 

WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY – zajęcia w grupach 10-osobowych, w wymiarze 3 dni po 8h, których celem jest m.in. nauka efektywnych metod szukania pracy, pokonywania barier zawodowych, redagowania dokumentów aplikacyjnych, kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej. Termin realizacji: 12.2017 r.

 

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY – indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi wspierające poszukiwanie pracy przez uczestników Projektu, w wymiarze 6h/os. w rozbiciu na 3 spotkania po 2h, 1-2 razy w miesiącu, w zależności od indywidualnych potrzeb. Termin realizacji: 01-03.2018 r.

 

STAŻE ZAWODOWE – płatne (997 zł netto/miesiąc) 4-miesięczne staże zawodowe dla 18 osób z niepełnosprawnościami oraz 3-miesięczne staże dla 16 pozostałych uczestników Projektu. Termin realizacji: 03-07.2018 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Prócz stypendium szkoleniowego i stażowego, uczestnik otrzyma zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i kurs zawodowy.

 

Karta zgłoszeniowa i regulamin dostępne są TUTAJ.

 

Zapraszamy!