Choroszcz.pl
Choroszcz.pl Choroszcz.pl Choroszcz.pl Cyfrowy Urząd Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa Fundusze UE Biuletyn informacji publicznej
Choroszcz.pl

Największe atrakcje turystyczne BOF w oczach dziecka

2017-05-08

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do udziału w Konkursie Plastycznym.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Prace konkursowe przygotowane przez uczniów zgłaszane są przez szkołę.

 

Zadaniem Uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej, która prezentować będzie atrakcje turystyczne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, np. zabytek, element przyrody, krajobraz, obiekt turystyczny.

 

Technika wykonania prac to technika płaska: malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna, techniki mieszane, inne.

 

Format pracy A3.

 

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi Uczestników, które wcześniej nie były opublikowane.

 

Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Organizator nie dopuszcza prac zbiorowych.

 

Na odwrocie pracy należy przykleić kopertę, do której trzeba włożyć kartkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko Uczestnika, klasa, nazwa szkoły z adresem i numerem telefonu, imię i nazwisko Nauczyciela prowadzącego.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: do 22 maja 2017 r.

 

Miejsce nadsyłania prac konkursowych:

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

ul. A. Mickiewicza 74 lok. 6

15-232 Białystok

z dopiskiem: „Największe atrakcje turystyczne Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w oczach dziecka”

 

Na zwycięzcę I nagrody czeka tablet oraz nagrody fantowe, na laureatów kolejnych miejsc czekają bony zakupowe, a także nagrody fantowe. Każdy uczestnik otrzyma w podziękowaniu dyplom za udział w konkursie.

 

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest pani Anna Augustyn, e-mail: a.augustyn@bof.org.pl, tel. 603777003.

 

Ważne dokumenty:

Regulamin konkursu.

Załącznik – oświadczenie Nauczyciela prowadzącego.

 

Zapraszamy!